Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Välkommen till VoB - Behandlingshem, utredningshem (HVB), familjehem och konsultation.

VoB Syd driver behandlingshem, utredningshem (HVB), jourhem och familjehem som tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SOL och LVU) gällande skydd och stöd, utredning, behandling, integration, missbruksvård och konsultationer. VoB Syd drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. Ägare är kommunalförbundet VoB Kronoberg och Kommunförbundet Skåne och därigenom indirekt samtliga kommuner i Kronoberg och Skåne.

Lediga platser i VoBs verksamheter

Familjehuset i Alvesta
4 platser
Familjehuset i Hörby
1 platser
Högelid
2 platser
Sönnarslövsgården
3 platser
VoB Familjehem
 
VoB årsredovisning 2014