VoB Logo printable
Skriv ut

Planering av verksamhet för ensamkommande flyktingbarn

Inströmningen av barn och ungdomar är stor. Under 2008 kom 1 510 och t.o.m. augusti 2009 var antalet 1 308. Så många som 2400 beräknas komma under 2009. Levnadsöden och bakgrund varierar men gemensamt för dem alla är att de befinner sig i en utsatt situation.

Boendet för ensamkommande barn ska tillhandahållas av kommuner. Motiven till detta är att den kompetens, erfarenhet och det stöd som krävs för att möta barn i utsatta situationer finns inom kommunernas socialtjänst. VoB är kommunernas eget bolag och har som uppdrag att tillgodose behov som uppstår där det kan vara en fördel att kommunerna samverkar för att utifrån en samhällsnytta säkerställa en god kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt.

Samtidigt som många av VoBs ägarkommuner är i en beslutsprocess om vilket åtagande man tänker göra, projekterar VoB därför ett boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Detta innebär i stort att VoB erbjuder de kommuner som tecknar avtal om plats med Migrationsverket, boende och stöd för barn och ungdomar 0 – 21 år, från det man lämnat transitboendet i ankomstkommunen till beslut om och verkställighet av avvisning eller till beslut om medborgarskap.

Boendet beräknas ha minst 16 och högst 20 platser. För att korta ledtiden så mycket som möjligt, undersöker VoB nu vilka lokaler som är möjliga att anskaffa. Så snart samverkan med tillräckligt många kommuner har klarlagts kommer arbetet med metodspecificering, rekrytering och tillståndsansökan igång.

Villkoren i Migrationsverkets ersättningar till kommunerna framgår här>>

Frågor om VoBs åtagande kan ställas till utvecklingschef Ingemar Nilsson, 044 – 10 36 85, ingemar.nilsson@vob.se