VoB Logo printable
Skriv ut

Policy för hantering av E-postadresser

Av respekt för prenumeranter på vårt nyhetsbrev gäller följande för hantering av prenumeranters e-postadresser och övrig information:

Våra prenumeranters E-postadresser skall under inga omständigheter säljas, hyras ut eller på andra sätt upplåtas till annan part. Utskick görs på
sådant sätt att en E-postadress ej blir tillgänglig för andra än aktuell mottagare.

I de fall då prenumeranter väljer att avsluta sin prenumeration på vårt nyhetsbrev kommer detta omedelbart och utan förbehåll att respekteras.