VoB Logo printable
Skriv ut

Lulu Andersen erbjuder behandling med KBT


Kognitiv Beteende Terapi

Att gå i terapi enligt Kognitiv Beteende Terapi innebär att man fokuserar på hur livet ser ut just nu och hur det kan se ut framåt.
Man kommer tillsammans överens om vilka förändringar man som klient vill åstadkomma och terapeuten hjälper då till att lära ut "verktygen" för denna förändring.
Att fokusera på "nuet" innebär inte att man helt struntar i hur livet har sett ut tidigare och vad man har varit med om. Vi som arbetar enligt KBT menar att det som man har varit med om måste man förstå, och genom att förstå dåtiden kan man planera för framtiden.

Att genomgå kartläggning och behandling enligt KBT innebär att man som klient behöver göra olika hemuppgifter mellan tillfällena då man träffar sin terapeut. När man genomgår en KBT-behandling måste man vara beredd att ägna ganska mycket tid åt behandlingen, alltså inte bara de stunder då man träffar sin terapeut.

En behandling med mig, enligt KBT,
består av tre delar och går till på följande sätt:

Del 1

Kartläggning: Då träffas vi ett antal gånger (ca 4-10 tillfällen).
Vid dessa tillfällen kartlägger vi tillsammans problematiken som du söker för, jag gör en sk. beteendeanalys. När beteendeanalysen är klar presenterar jag den för dig och ger förslag på hur behandlingen bör se ut.

Del 2

Behandlingen påbörjas om du önskar, annars avslutar vi vår kontakt.
Hur många gånger vi behöver träffas varierar stort beroende på problemställning, (ca 5-15 tillfällen).

Del 3

Vidmakthållande. Denna del av behandlingen står du mest för själv, men vi bör ses för uppföljning vid minst två tillfällen.

För mer information kontakta Lulu Andersen
Vill ni läsa mer om KBT gå in på hemsidan: http://www.kbt.nu