VoB Logo printable
Skriv ut

Kulturkompetens i SoL-utredningar

Konflikter och konfliktlösning hanteras olika i olika kulturer. Kultur påverkar identitet, mening och beslut. Inte sällan uppstår missförstånd mellan socialtjänsten och invandrarfamiljen utifrån familjens kultur och hur den hanterar konflikter och kriser.

Sedan januari 2009 har VoB specialkompetens när det gäller 11. kap 1 § SoL-utredningar för barn och familjer med en annan etnisk bakgrund. Det kan röra sig om:

VoBs utredare arbetar i par med dessa ärenden. En av utredarna har både bred erfarenhet av SoL-utredningar och arbete med familjer med en annan etnisk bakgrund medan den andre har bred kunskap och erfarenhet av andra kulturer och om hedersrelaterad problematik.

Utredningarna görs på uppdragsavtal och enligt BBIC. De innehåller inslag av integrering genom information om svensk lagstiftning och samhälle.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för vidare dialog.

Roland Hall
Familjehemsresuresen Skåne
Tel: 044-10 36 81

Maher Akob
Integrationspedagog
Tel: 044-10 36 80