VoB Logo printable
Skriv ut

Luzerns avdelningar

Barnavdelningen

Barnavdelningen tar emot barn 0-12 år för utredning, skydd eller i väntan på annan placering. Behandlings/utredningsplan upprättas utifrån det enskilda barnets situation och behov, i samarbete med placerande kommun och med uppdraget som grund. Flexibilitet är en ledstjärna då uppdragen kan vara av olika karaktär. Personalgruppen består av socionom, socialpedagog, barnskötare och vårdare med vidareutbildning och bred erfarenhet.

Familjeavdelningen

Familjeavdelningen utreder familjer med barn 0-12 år. Familjeavdelningen tar också emot familjer för skydd och stödboende, både akut och planerat. Familjen bor i ett eller två sovrum med dusch och wc, för övrigt är boendet i en kollektiv miljö. Teamet har jämn könsfördelning. Alla medarbetare har högskolekompetens; socionomer, socialpedagoger och även kompetens såsom förskollärare och gestaltterapeut.

Spädbarnsavdelningen

Avdelning Klöver utreder och behandlar familjer med spädbarn, med fokus på den tidiga anknytningen mellan barn och förälder. Klöveravdelningen tar även emot gravida kvinnor några veckor före beräknad förlossning. Det kan gälla svår psykosocial problematik, psykisk sjukdom, förståndshandikapp eller missbruk. Avdelningen kan ta emot tre familjer. Teamet består av socionomer, socialpedagoger, dipl. Marte-Meoterapeut och barnskötare med vidareutbildning.