Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

Om du inte kan se nyhetsbrevet, klicka här!
topram
top_left ”Sveriges farligaste...”
”Han passar inte här...”
”Vi klarar inte av henne!”

top_datumÄngelholm, 090312 VoB logo top_right
back
linje
top_right

Vilken vård vill du ge unga vuxna med neuropsykiatriskt funktionshinder?

Hej!
Mitt namn är Eva Antalek och jag är verksamhetschef för ett behandlingshem som arbetar med unga vuxna med autismspektrumtillstånd.

Behandlingshemmet heter Ranarp och ligger i Ängelholm. Ranarp är ju egentligen ortsnamnet på den by på Bjärehalvön där verksamheten startade 1991, men när vi flyttade till våra nuvarande lokaler 1999 så valde vi att behålla namnet.

Ursprunget till Ranarp kom från psykiatrin inom dåvarande Ängelholmsdistriktet som inrättade en särskild vårdenhet kring en person med mycket stort omsorgsbehov. I en nedlagd byskola i Ranarp byggde man så småningom upp ett gruppboende med fyra fullvärdiga lägenheter som med tiden blev hem för vård och boende, ett HVB.

Att bygga upp Ranarp, vars inriktning var att arbeta med ”utvecklingsstörda med beteendestörning och/eller social avvikelse”, var mycket resurskrävande. Personalen arbetade med konsekvenspedagogik vilket innebar att man satte upp olika restriktioner, normer och regler som ledde till positiv eller negativ förstärkning, beroende på om klienten klarade av dessa eller inte…

Mycket vatten har flutit under broarna sedan dess; 2004 bildades det offentligt ägda vårdbolaget VoB Syd AB som samma år tog över driften av Ranarp.

Siluett RanarpTill skillnad från hur det var för 18 år sedan finns det i samhället idag mycket forskningsbaserad kunskap kring autism/neuropsykiatri. Idag vet vi vilken sorts vård och behandling som hjälper ungdomar med stora neuropsykiatriska svårigheter. Med Ranarps mångåriga perspektiv vågar vi slå fast att vi har hållit jämna steg med utvecklingen. Med några behandlingsassistenter från den ursprungliga personalstyrkan kvar har vi tillvaratagit det som var bra på ”gamla Ranarp”. Men framförallt har vi tillfört mycket nytt.

”Det nya” Ranarps behandlingsideologi vilar på en miljöterapeutisk grund. På denna arbetar vi med pedagogiska principer från TEACCH och KBT, som till exempel strukturellt lärande som har som mål att klienten ska förstå att situationer är meningsfulla och förutsägbara, att lära honom/henne färdigheter inför vuxenlivet, kommunikation och högsta möjliga grad av självständighet.

Vi observerar och beskriver först individens strukturbehov. Därefter utprovar vi olika hjälpmedel för att tydliggöra vardagen och göra den meningsfull och förutsägbar. Det kan vara visuella scheman, arbets-/aktivitetsordning, flexibla rutiner, med mera.

Hos normal- eller välbegåvade personer med autism fokuserar vi på att hjälpa klienten att förstå sin funktionsnedsättning och hur denna påverkar hans/hennes beteenden. Vi hjälper klienten att uppnå åldersadekvata vardagsfärdigheter (till exempel att hantera pengar) och utveckla sin problemlösningsförmåga.

Innehållet i veckans alla dagar utformas alltså efter den enskildes behov och intressen. På detta sätt motverkar vi att det ställs överkrav på klienten och vi stärker och utvecklar klienten i dennes egen takt.
 
Har Du några frågor, så ser jag fram emot att Du kontaktar mig.

Med vänlig hälsning

top_right
linje
top_right
Eva Antalek  
Eva Antalek
Verksamhetschef, Behandlingsenheten Ranarp
0431 - 45 19 85
0706 - 25 28 11
eva.antalek@vob.se

top_right
linje
top_left Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se
Verksamheter: Familjehuset i Alvesta • Luzern i Lund • Lillängen i Kristianstad • Ranarp i Ängelholm • Högelid i Alvesta
• Nova i Växjö • Familjehemsresurs och Psykologer • Integrationspedagoger • Utredningar och behandling i öppenvård
top_right
bottom
Om du inte längre önskar detta nyhetsbrev, klicka här!