Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

Om du inte kan se nyhetsbrevet, klicka här!
topram
top_left Hedersrelaterat våld
får inte ta fler liv
top_datumKristianstad, 090317 VoB logo top_right
back
linje
top_right

Utbildningsdag 28 maj

Den 28 maj anordnar integrationspedagogerna en utbildningsdag för personalen inom socialtjänsten. Hedersrelaterat våld får inte ta fler liv – vad kan socialtjänsten göra?


Spetskompetens inom hedersrelaterat våld och förtryck

Sedan januari 2009 satsar VoB på två integrationspedagoger för att hjälpa ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Projektet stöds av Länsstyrelsen i Skåne. Integrationspedagogerna belyser processerna bakom hedersrelaterat våld och förtryck och arbetar med en integrationsmodell som riktar sig främst till individen och i andra hand till dennes familj. Integrationspedagogerna erbjuder sina tjänster för ungdomar som är på väg till, bor i eller är på väg ut från familjehem eller institution. I arbetet med ungdomarna och deras familjer använder vi oss av följande modeller:

Individmodell:

  • Integrationsarbete syftar till att vägleda ungdomen i det sociala livet. Vi arbetar utifrån en manual som innehåller ett antal områden där den egna bakgrunden jämförs med det svenska samhället. Det handlar om familj, religion, politik, rättsväsende, synen på ungdomstid, sexualkunskap m.m.
  • Arbetet hjälper ungdomen att utveckla den självkännedom och självkänsla som de behöver för att kunna göra konstruktiva val i livet.
  • För att kunna gå vidare i ett familjearbete, görs riskbedömningar med hjälp av manualerna PATRIARK och SARA.
  • När vi efter riskbedömning anser det lämpligt kan vi erbjuda övervakade möten mellan ungdomen och utvalda familjemedlemmar eller andra närstående personer.

Familjemodell:

  • Tillsammans med familjen gör vi en nätverkskarta för att få en bild av hur släktrelationerna ser ut. Genom detta kan vi finna både faror och resurser för ungdomen som kan finnas inom det egna nätverket. Även här utgår arbetet från en manual som tar upp olika företeelser i den svenska respektive familjens egen kultur.
  • Medling och konflikthantering.
  • Genom mötet med familjen kan vi skapa oss en bild av familjens kultur, religion, utbildning, sociala tillhörighet etc.

Integrationspedagogerna erbjuder även kulturkompetens och konsultering.

Glöm inte bort vår utbildningsdag 28 maj. Boka dagen redan nu.
Tid och plats samt dagordning kommer inom kort. Dagen är kostnadsfri.

Du är alltid välkommen att kontakta VoB:s integrationspedagoger!
Besök gärna vår hemsida, www.vob.se

top_right
linje
top_right
Emma Ångström Maher Akob
Emma Ångström
Integrationspedagog
Tel: 044-10 36 80, 0708-12 16 26
emma.angstrom@vob.se
Maher Akob
Integrationspedagog
Tel: 044-10 36 80, 0708-12 05 08
maher.akob@vob.se
 
top_right
linje
top_left Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se
Verksamheter: Familjehuset i Alvesta • Luzern i Lund • Lillängen i Kristianstad • Ranarp i Ängelholm • Högelid i Alvesta
• Nova i Växjö • Familjehemsresurs och Psykologer • Integrationspedagoger • Utredningar och behandling i öppenvård
top_right
bottom
Om du inte längre önskar detta nyhetsbrev, klicka här!