Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

Om du inte kan se nyhetsbrevet, klicka här!
topram
top_left Dialogforum 16
top_datumVäxjö / Kristianstad, 090317 VoB logo top_right
back
linje
top_right

Året som gick
2008 var ett framgångsrikt år för VoB. Bolaget gjorde sitt bästa resultat sedan starten 2004 och befäste sin ställning som kommunernas förstahandsval.
För ett kommunägt bolag som VoB är det naturligt att vinst till delar återförs i kompetens- och metodutveckling så att uppdragsgivarna i sin tur märker att den externa hjälpen är värd varenda krona. Personalen i VoB som tagit hand om den stora efterfrågan utan att bolagets kostnader särskilt har ökat, får också del i vinsten genom gratifikationer.
Intressant för uppdragsgivarna är att vi på tre år genomsnittligt har kortat utredningstiden från 84 till 74 dagar. Kvalitetsresultaten för 2008 var också goda; runt 90 % av alla uppdragsgivare ansåg att VoB hade fullgjort uppdraget, varit flexibla och haft en bra struktur i genomförandet.
Fem klagomål var aktuella inom ramen för klagomålshanteringen, 48 förbättringsrapporter direkt från personal till VD ledde till justeringar i rutiner och bolaget hade inga uppdragssammanbrott.
Samtliga kommentarer som har gjorts på kundenkäten, liksom andra resultat i detalj, finns att läsa på vob.se. För övrigt gjordes vår hemsida om under 2008. Detta har fallit väl ut då vi har ungefär 5000 unika besökare i månaden.

Utvecklingschef 
Ingemar Nilsson lämnar sitt uppdrag på Socialstyrelsen i Stockholm och tillträder som utvecklingschef i VoB i april. Ingemar som har ett förflutet i Malmö kommun, bl.a. som programansvarig för MST, kommer under 2009 att ha fokus på införandet av nya testmetoder i utredningsarbetet och VoBs longitudinella forskningsprojekt. Dessutom kommer han att leda ett särskilt arbete som handlar om att kvalitetssäkra klienternas första vecka på institution. Det är en period då det finns stora möjligheter att styra klientens förväntningar och skapa en kraftfull arbetsallians om man rätt kan hantera den förändringspotential som ligger i att bli placerad. Ingemar kommer att befästa VoBs position som ett kunskapsföretag.

Vårdkedjor och integration
VoB har ett fortsatt fokus på att vårt ansvar för vårdkedjorna håller både före och efter placering. Detta har lett till att vi tillsammans med kunderna hela tiden hittar nya lösningar när det gäller in- och utsluss på våra institutioner. En bit i det pusslet är att VoB nu gör fler utredningar som förstärkning direkt åt Socialtjänsten. Fyra personer arbetar nu del av sin tid med den typen av uppdrag och efterfrågan fortsätter att vara hög.

VoB Vårdkedja

VoB har anställt två integrationspedagoger som med en manualbaserad modell för integration som bas, ska hjälpa ungdomar som är utsatta för s.k hedersrelaterad problematik. I förlängningen ska de hjälpa VoBs verksamheter och uppdragsgivarna att se och förstå integrationsaspekter i ett större sammanhang.

VoB övertar HvB för metadonbehandling
VoB har förvärvat Sönnarslövsgården som är ett HvB för metadonister utanför Kristianstad.  Sönnarslövsgården har funnits i 20 år och arbetar på uppdrag från socialtjänsten i Sundsvall i norr till Ystad i söder. Målgruppen är klienter som ska ställas in på metadon eller riskerar att förlora sin plats i metadonprogrammet. Sönnarslövsgården har ett mycket gott rykte – inte minst i klientgruppen - är oftast fullbelagt och har en välutvecklad kvalitetssäkring.
När nu VoB för första gången har ett HvB för missbrukare, vet vi att vi skaffat något som kommer att utgöra ett värdefullt tillskott till utbudet.

Nytt ISO-certifikat
Lloyds har beviljat VoB ett nytt ISO-9000-certifikat för kommande tre-årsperiod. Under perioden sker tillsyn två gånger årligen. Omdömena är mycket goda och revisorerna noterade inte en enda avvikelse i systemet. Däremot hjälper man till i utvecklingsarbetet genom att uppmärksamma ”områden för förbättring” vilket är utmärkt.
Mycket av kvalitetsarbetet sker obemärkt för våra uppdragsgivare, men påverkar självklart allt från rutiner till bemötande. Det är tråkigt att tvingas konstatera att ett kvalitetssystem som VoBs som har extern revision, inte får särskild uppräkning för detta i upphandlingssammanhang. Det vore rimligt att system som revideras av trovärdig fristående part i sig skulle få högre kvalitetspoäng än de som inte har sådan insyn utifrån. Upphandlarnas kunskap om kvaliteten från verksamheter som lämnar anbud, är betydligt grundare och mer utsatt för felkällor än kvalitetsrevisorernas som lägger åtskilliga mandagar på plats i verksamheten varje år.

Miljöpolicy
Som en naturlig fortsättning på VoBs kvalitetssäkring, har vi nu börjat sytematiskt att arbeta med miljöfrågorna. De områden som identifierats är transporter, energi och produkter. Bland produkterna finns mat som ett område och det som skapat mest diskussion är beslutet att servera (endast) vegetarisk kost en dag per vecka. Kostvanorna hos många av klienterna är inte den mest genomtänkta och kan kanske till och med vara en av orsakerna till deras problem, något som vi börjat ta mer på allvar på Nova (ungdomar med Asperger syndrom) och Ranarp (unga vuxna med psykiatrisk/neuropsykiatrisk diagnos).

Hör gärna av Dig om Du vill veta mera,

top_right
linje
top_right
Rolf Beckman  
Rolf Beckman
VD

rolf.beckman@vob.se
 
top_right
linje
top_left Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se
Verksamheter: Familjehuset i Alvesta • Luzern i Lund • Lillängen i Kristianstad • Ranarp i Ängelholm • Högelid i Alvesta
• Nova i Växjö • Familjehemsresurs och Psykologer • Integrationspedagoger • Utredningar och behandling i öppenvård
top_right
bottom
Om du inte längre önskar detta nyhetsbrev, klicka här!