Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

Om du inte kan se nyhetsbrevet, klicka här!
topram
top_left Satsa på familjehemmen
top_datumKristianstad, 090415 VoB logo top_right
back
linje
top_right

Handledning till familjehem – en investering för framtiden

Genom handledning får familjehemmen verktyg att hitta nya förhållningssätt till vardagens olika problem och man visar samtidigt respekt för deras värdefulla arbete.

Handledarens uppgift är att hjälpa familjehemmen att tydliggöra sina resurser, tankar och erfarenheter samt att presentera alternativ och diskutera konsekvenser av olika val. Handledning kan också vara rådgivande, främst i akuta situationer. VoB:s handledare har handledarkompetens och har ramavtal med Kommunförbundet Skåne (upphandlingen 2008).

Socialtjänsten, familjehemmet och handledaren kommer inledningsvis överens om syftet med handledningen och de effekter den förväntas ge. Familjehemmets uppdrag tydliggörs och utgör grunden för handledningen.

Vinster med handledning:

 • Kompetenshöjning hos familjehemmen (d v s en investering för familjehemsvården).
 • Familjehemmen professionaliseras och utvecklar sin förmåga att arbeta på uppdrag från socialtjänsten.
 • Färre sammanbrott vid familjehemsplaceringar.
 • Lägre kostnad för familjehemsvård till följd av minskat antal omplaceringar.
 • Socialtjänsten får en extern samarbetspartner med insyn i familjehemsärenden.
 • Familjehemmen känner sig väl omhändertagna och tar gärna ytterligare uppdrag.
Efterfrågan på handledning för familjehem i grupp ökar. Förutom kostnadseffektivitet har modellen
andra fördelar.
 • Familjehemmen lär av varandra.
 • Ett nätverk mellan familjehemmen byggs upp alternativt stärks.
I grupphandledning tar handledaren ansvar för den yttre strukturen (t ex tider, lokal, fika) och för processen i gruppen. Yttre struktur skapar förutsättningar för ett tryggt och empatiskt deltagande i handledningen. Handledarens processinriktade frågor tydliggör gruppdeltagarnas samlade resurser i form av kunskaper och erfarenheter.

Grupphandledning kan t ex erbjudas:

 • Familjer som har familjehemsplacerade barn från samma syskongrupp.
 • Familjer som har familjehemsplacerade barn med likartad problematik.
 • Familjehem som bor inom ett avgränsat geografiskt område.


Vi arbetar som handledare inom VoB och har stor erfarenhet av att handleda familjehem.  

Välkommen att höra av dig!

top_right
linje
top_right
Marita Flood Charlotte Berger-Torres
Marita Flood
Handledare/Familjehemskonsulent
Tel: 044-10 36 82, 070-513 32 61

marita.flood@vob.se
Charlotte Berger-Torres
Psykologkonsult
Tel: 070-220 77 87

charlotte.berger-torres@vob.se
 
top_right
linje
top_left Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se
Verksamheter: Familjehuset i Alvesta • Luzern i Lund • Lillängen i Kristianstad • Ranarp i Ängelholm • Högelid i Alvesta
• Nova i Växjö • Familjehemsresurs och Psykologer • Integrationspedagoger • Utredningar och behandling i öppenvård
top_right
bottom
Om du inte längre önskar detta nyhetsbrev, klicka här!