Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

Om du inte kan se nyhetsbrevet, klicka här!
topram
top_left Dialogforum 17
top_datumVäxjö / Kristianstad, 090617 VoB logo top_right
back
linje
top_right

VoB håller fokus
Jag vill önska alla uppdragsgivare och samarbetspartners en riktigt skön och vederkvickande sommar och tacka för att förtroendet för VoB hela tiden stärks.
I 2009 års första tertialbokslut förbättrades VoBs resultat med över 40% jämfört med kvartal ett 2008 som då var det bästa någonsin. Jag kan lova att VoB fortsätter att ha fokus på att hjälpa kommunerna efter bästa förmåga i den situation som gäller. Inget annat är viktigare.
För de flesta av oss betyder sommaren en tid då vi kan ladda batterierna och hitta tillbaka till vår egen takt. Verkligheten för många av klienterna är att gränslösheten kan ta överhand när skolan stänger, kvällarna blir långa och den sociala kontrollen minskar. För de som behöver se över situationen för några klienter inför sommaren så är rådet att ta kontakt snarast eftersom beläggningen är hög. Men som sagt: Vi gör vad vi kan för att lösa de frågor vi får och för det mesta lyckas vi.

Den blomstertid nu kommer. Trygghet i familjen är en rättighet, men inte en själv­klarhet för alla barn. VoB erbjuder dessa barn och familjer en hjälpande hand 365 dagar om året, dygnet runt. VoB tar aldrig sommarlov.

Sönnarslöv
Den 1 mars övertog VoB Sönnarslövsgården, ett HvB för metadonister. Vi är inne i ett ledningsskifte nu när de gamla ägarna lämnar över till Ulf Edberg (Ulf kommer närmast från beroendemottagningen i Kristianstad) och Git Nilsson (som kommer från kriminalvården i Vä). Både Ulf och Git har massor av erfarenhet och energi, efterfrågan är god, så Sönnarslöv ser ut att kunna fortsätta ge den här klientgruppen de bästa förutsättningarna för en framgångsrik substitutionsbehandling.
Varför inte ringa Ulf (044-33 10 05), planera ett studiebesök och uppleva en unik behandlingsmiljö?

Integration och vårdkedjor
Med stöd från Länsstyrelsen i Skåne arbetar VoBs integrationspedagog med frågor i en hedersrelaterad kontext. Arbetet spänner över ett stort fält; konsultationer, riskbedömningar, utbildningar, pedagogiska insatser för ungdomar på institution och i familjehem och med kulturkompetens i de utredningar som VoBs utredningsresurs gör direkt underställd kommunens socialnämnd.
Ett spännande projekt med fokus på att stärka vårdkedjan ur klientens perspektiv har sett dagens ljus. Tillsammans med Lunds kommun och Grödbygården kommer VoB att försöka hitta ett nytt perspektiv på samspelet mellan olika aktörer när klienterna ska byta vårdgivare. Frågan är hur vi ska skapa processer där klienten ges ansvar och möjlighet att äga och själv föra över kunskapen från den ena vårdgivaren till den andra. Fokus har många gånger legat på vårdgivarens ansvar istället för att se behandlingsvinsterna när klienten själv kan hålla i taktpinnen och därmed på ett bättre sätt integrera sina tidigare erfarenheter. Mer om projektet kommer i höst!

Hör gärna av Dig om Du vill veta mera, och än en gång, ha en skön sommar!

top_right
linje
top_right
Rolf Beckman  
Rolf Beckman
VD

rolf.beckman@vob.se
 
top_right
linje
top_left Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se
Verksamheter: Familjehuset i Alvesta • Luzern i Lund • Lillängen i Kristianstad • Ranarp i Ängelholm • Högelid i Alvesta
• Nova i Växjö • Familjehemsresurs och Psykologer • Integrationspedagoger • Utredningar och behandling i öppenvård
top_right
bottom
Om du inte längre önskar detta nyhetsbrev, klicka här!