Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

2012-04-25 Om du inte kan se nyhetsbrevet, klicka här!
topram
top_left Medling vid brott
top_datumKristianstad, 090817 VoB logo top_right
back
linje
top_right

Sedan årsskiftet 2007/2008 är kommunerna i Sverige skyldiga att erbjuda alla lagöverträdare under 21 år medling (lag 2002:445 ”om medling med anledning av brott”). Medling vid brott sker under ett möte där gärningsmannen och brottsoffret möts tillsammans med en opartisk medlare i syfte att tala om brottshändelsen och konsekvenserna av denna. Medling bygger på filosofin om reparativ rättvisa där man skall söka reparera den skada som uppstått på grund av brottet. 


Målgrupp

Medling kan erbjudas till alla lagöverträdare men främst till lagöverträdare under 21 år samt berörda brottsoffer. Om gärningsmannen är under 12 år får medling endast ske om det finns synnerliga skäl.

Syfte

Det huvudsakliga målet med medling är att minska de negativa följderna av brottet. Syftet med medlingen är att gärningsmannen får ökad insikt om brottets konsekvenser och ges möjlighet att ta ansvar för gärningen och att inte återfalla i nya brott. Dessutom får brottsoffret en möjlighet att bearbeta brottet man varit utsatt för.

Medlingens upplägg

Läs mer om upplägget genom att ladda hem en PDF här.

Medling vid hedersrelaterad problematik

Medling vid hedersrelaterad problematik kan ske vare sig det skett ett brott eller ej, t.ex. då en svår situation kommit till socialtjänstens kännedom. Det krävs dock att medlaren har kompetens att tolka kulturella koder och språk. Medlaren behöver också kunna balansera makten mellan föräldrar och barn så som den fördelas i olika kulturer för att en dialog ska kunna uppstå. Principerna för medling kan därför användas i konflikter som till exempel rör val av kläder, åka på klassresa, träffa kompisar, delta i lek och idrott eller vara aktiv i föreningslivet.


Hör gärna av Dig för en förutsättningslös diskussion.

Varma hälsningar
Maher Akob

top_right
linje
top_right
Maher Akob
Maher Akob
Integrationspedagog/konsulent
Tel: 044-10 36 80, 0708-12 05 08
maher.akob@vob.se
 
top_right
linje
top_left Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se
Verksamheter: Familjehuset i Alvesta • Luzern i Lund • Lillängen i Kristianstad • Ranarp i Ängelholm • Högelid i Alvesta
• Nova i Växjö • Familjehemsresurs och Psykologer • Sönnarslövsgården • Integrationspedagoger
• Utredningar och behandling i öppenvård
top_right
bottom
Om du inte längre önskar detta nyhetsbrev, klicka här!