Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  Övertagande
av verksamhet
Kristianstad / Ängelholm
2012-04-25
  Logo  
         
 
 
 

Vi vill genom detta informera er om att VoB Syd AB den 23 september 2009 har sålt sin verksamhet Ranarp till Ranarp Vård AB. Övertagandet sker den 1 oktober 2009.

Verksamhetens innehåll och inriktning är oförändrad. Ranarp Vård AB drivs av Eva Antalek som är verksamhetschef på Ranarp. Personalen som nu är anställda i VoB Syd AB blir istället anställda av Ranarp Vård AB vilket innebär att kompetens, verksamhets- och målgruppsinriktning består.

Välkommen att kontakta någon av oss om det finns frågor med anledning av övertagandet.


Rolf Beckman
VD, VoB Syd AB
044 - 10 36 86
Eva Antalek
VD, Ranarp Vård AB
0431 - 45 19 85 / 0706 25 28 11
www.ranarp.org (kommer snart)
 
     
 

Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Verksamheter: Familjehuset i Alvesta • Luzern i Lund • Lillängen i Kristianstad • Högelid i Alvesta
• Nova i Växjö • Sönnarslövsgården • Familjehemsresurs och Psykologer • Integrationspedagoger
• Utredningar och behandling i öppenvård
 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig