Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  Ny verksamhetschef Växjö
2012-04-25
  Logo  
         
 
 
 

Hej!
Mitt namn är Carolina Reinecke. Jag är ny verksamhetschef för Nova.

Nova är ett LSS-boende med tillhörande skola för ungdomar med Asperger Syndrom/Högfungerande autism. Elever som kommer till Nova har en mycket omfattande problematik både i hemmet och i skolan. Det är vanligt med tilläggsdiagnoser som exempelvis ADHD och Tourette Syndrom.

Nova är en personaltät verksamhet med plats för 5 elever. Här har jag arbetat sedan starten 2001 och kunnat följa många ungdomars positiva utveckling mot ett självständigare liv.

Nova har kommit långt med det pedagogiska och miljöterapeutiska arbetet med eleverna. Just nu är vi med i ett pilotprojekt som heter Individuell Profil. Det är ett bedömnings- och kartläggningsmaterial. En annan metod som vi använder oss av är Repulse som är en vidareutveckling av ART.

Gå gärna in och läs på hemsidan om Nova internat och skola. »
Eleverna kan studera på grundskole- eller gymnasienivå och läser förutom bas- och kärnämnen även musik, bild och drama. Vi ordnar praktikplatser och specifika ämnesönskemål som elever har. Nova skola har kortare lov än andra skolor för att få en bättre kontinuitet för eleverna.


Nu intensifieras arbetet med att involvera elevens nätverk än mer:

• Familjen får övernattningsmöjligheter för att lättare kunna hälsa på. Det leder till ett tätare och närmare samarbete med föräldrarna.

• Föräldrar och syskon får träffa VoB´s familjerådgivare. I många familjer med ett funktionshindrat barn blir övriga familjens behov åsidosatta. Föräldrar känner sig ofta helt slutkörda. Familjerådgivningen kan ge stöd och råd i samlevnaden och med föräldraskapet.

• Nätverket, främst föräldrarna, görs mer delaktiga i sitt barns utveckling. En vanlig svårighet hos eleverna är bristande generaliseringsförmåga. Genom att engagera föräldrarna kommer de lättare kunna stötta sitt barn när de nyförvärvade kunskaperna ska överföras till andra miljöer efter barnets tid på Nova. Under placeringens slutfas arbetas intensivt med att befästa de färdigheter som eleven har tillägnat sig. Detta leder till att LSS-insatsen ger bestående resultat.


Ta kontakt med mig så får du veta ännu mer och gärna göra studiebesök!

PS. Du vet väl om att vi har uppdragsgivare som referenser på hemsidan. Där kan du även hitta åsikter från före detta elever. DS.


Med vänliga hälsningar
Carolina Reinecke
Verksamhetschef Nova
Tel: 0470-76 15 20, 0706-73 15 20
carolina.reinecke@vob.se
 
 
     
 

Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Verksamheter: Familjehuset i Alvesta • Luzern i Lund • Lillängen i Kristianstad • Högelid i Alvesta
• Nova i Växjö • Sönnarslövsgården • Familjehemsresurs och Psykologer • Integrationspedagoger
• Utredningar och behandling i öppenvård
 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig