Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  Utvecklingsarbete inom VoB Kristianstad
2009-11-16
  Logo  
         
 
 
 

Under hösten har VoB påbörjat flera utvecklingsarbeten. Samtliga med syftet att kunna erbjuda uppdragsgivarna effektivare service med hög kvalitet.


ESTER-bedömning

ESTER är ett strukturerat verktyg för individuell bedömning av unga (0 t.o.m. 18 år) med eller i riskzonen för normbrytande beteende. ESTER är framtaget vid Örebro Universitet med stöd av IMS vid Socialstyrelsen. ESTER fokuserar på evidensbaserade risker och skydd, dvs. faktorer som i empirisk forskning påvisats ha ett samband med normbrytande beteende. ESTER är utformat för att följa förändringar i risker och skydd över tid. I Esterbedömning ingår såväl en bedömning av barnets risk och skydd som av förälderns.
Införandet av ESTER sker i samarbete med Örebro Universitet, docent Henrik Andershed.


Barnpsykiater till VoB

Som en del i VoB:s strävan att kunna erbjuda en hög kvalitet i utrednings- och behandlingsarbetet har vi nu knutit till oss barnpsykiater Torgny Ferander.
Torgny Ferander har lång erfarenhet inom psykiatrin och tillför VoB betydelsefull kompetens inom området.


Uppföljning av resultat

VoB har i samverkan med professor Bo Vinnerljung, institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och fil.dr Martin Olsson, institutionen för socialt arbete vid Lunds universitet vidareutvecklat forskningarbetet inom VoB. Forskningen mäter och redovisar kontinuerligt utfallet av de insatser som VoB gör för barn, ungdomar och familjer.


EVIDUR

För att kunna mäta hur klienterna uppfattar VoBs insatser samt hur det går för klienterna en tid efter att de har lämnat VoB, införs EVIDUR.
Evidur bygger på BBIC och är utvecklat av Gryning Vård i Göteborg.

Resultaten återkopplas snabbt och tillsammans med kundenkäterna bidrar de till lärande och kvalitetshöjningar i VoB.


ISOX

Dokumentation inom VoB kommer från och med 1 januari att ske digitalt. Detta kommer att öka säkerheten och underlätta i samarbetet mellan VoB:s olika verksamheter och med uppdragsgivarna.


Vill Du veta mer om utvecklingsarbetet i VoB är Du välkommen att ta kontakt med mig.


Med vänliga hälsningar
Ingemar Nilsson
Utvecklingschef
Tel: 044-10 36 85, 0701-49 17 71
ingemar.nilsson@vob.se
 
 
     
 

Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Verksamheter:Familjehuset i Alvesta • Familjehuset Lillängen- Luzern
• Högelid i Alvesta • Sönnarslövsgården • Familjehemsresurs och Psykologer
• Utredningar och behandling i öppenvård • Jourfamiljer • Ensamkommande
barn för Lomma, Kristianstad, Kävlinge, Svedala och Eslöv • BBIC-samordning
 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig