Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  Specialistkompetens
i BBIC
Kristianstad
2009-12-16
  Logo  
         
 
 
 

Konsultation/coaching/utbildning

Många kommuner står under 2010 inför ett avgörande skede att få BBIC att fungera i vardagen och att erhålla sin BBIC licens. Det är därför glädjande att VoB nu kan erbjuda specialistkompetens i BBIC i form av konsultation, coaching och utbildning i BBIC individuellt eller i grupp.

Gunnel Nordin börjar arbeta i VoB i januari 2010. Gunnel har fram till nu arbetat som nationell BBIC-utbildare på Socialstyrelsen och många har kommit i kontakt med henne i den rollen.

Gunnels uppdrag utformas utifrån uppdragsgivarens önskemål och behov.

Uppdragen kan t ex omfatta följande:
• Coaching i det vardagliga arbetet med BBIC
• Tillämpningsstöd på olika nivåer
• Fördjupning i olika tema och delar i handläggningsprocessen när man använder BBIC
• Utbildningsinsatser för arbetsgrupper, kommuner och nätverk


Presentation

Gunnel Nordin har en gedigen kunskap om BBIC och hur det ska tillämpas i praktiken efter att ha arbetat som nationell BBIC-utbildare på Socialstyrelsen de senaste fyra åren.

Hon är auktoriserad socionom med många års erfarenhet inom socialtjänstens arbete med barn och familj. Gunnel har arbetat i Helsingborgs stad i olika funktioner under den tid då BBIC utvecklades i dialog mellan projektkommuner och Socialstyrelsen och har därifrån erfarenheter av att utveckla, implementera och utbilda i BBIC på lokal nivå.

Du är välkommen att ta kontakt för att diskutera utifrån era förbättringsområden och behov.

Gunnel börjar arbeta på VoB i januari men har redan nu möjlighet att träffa uppdragsgivare inför starten nästa år. Du kan även diskutera frågor med BBIC-samordnare Kerstin Steneudde.


Med vänliga hälsningar
Kerstin Steneudde
Auktoriserad socionom
BBIC-samordnare
Tel: 044-10 36 83, 0708-38 08 81
kerstin.steneudde@vob.se
 
Gunnel Nordin
Auktoriserad socionom
BBIC-konsult
Tel: 0701-49 40 77
gunnel.nordin@vob.se
 
 
     
 

Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Verksamheter:Familjehuset i Alvesta • Familjehuset Lillängen- Luzern
• Högelid i Alvesta • Sönnarslövsgården • Familjehemsresurs och Psykologer
• Utredningar och behandling i öppenvård • Jourfamiljer • Ensamkommande
barn för Lomma, Kristianstad, Kävlinge, Svedala och Eslöv • BBIC-samordning
 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig