Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  PATRIARK,
riskbedömningar vid hedersrelaterat våld
Kristianstad
2010-03-02
  Logo  
         
 
 
 

I studien Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext (Astrid Schlytter och Hanna Linell) visas att flera av Socialtjänstens utredningar saknar en riskbedömning av hotbilden mot ungdomen.
Ju fler riskfaktorer som föreligger desto större risk finns för att ungdomens hälsa och utveckling påtagligt skadas. Att inte bedöma risken på ett bra sätt, kan därför innebära en stor fara.

Ett vetenskapligt riskbedömningsinstrument som täcker samtliga riskfaktorer för hedersrelaterat förtryck och våld är PATRIARK (bedömning av risk för patriarkalt våld med hedern som motiv). PATRIARK har tagits fram av Henrik Belfrage som är professor i tillämpad kriminologi. Henrik Belfrage och VoB har ett pågående samarbete och jag utbildar i PATRIARK.


Utbildningen är upplagt på följande vis:

• En beskrivning av processerna bakom hedersrelaterat förtryck och våld, probleminventering samt olika individ- och familjeinsatser
• En genomgång av forskning i vetenskapliga riskbedömningsinstrument och PATRIARK
• Grupparbete med ett fall där deltagarna tränas i att använda PATRIARK.


Utbildningsmålen är att:

• Myndigheter i sitt dagliga arbete skall göra riskbedömningar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet,
• Implementera PATRIARK i det vardagliga arbetet.
• Förhindra våld


Utbildningen tar en halv dag för en grupp upp till ca 20 personer.
Ta kontakt med mig så berättar jag mer!


Med vänliga hälsningar
Maher Akob
Integrationspedagog
Tel: 044-10 36 80, 0708-12 05 08
maher.akob@vob.se
 
 
     
 

Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Verksamheter:Familjehuset i Alvesta • Familjehuset Lillängen- Luzern
• Högelid i Alvesta • Sönnarslövsgården • Familjehemsresurs och Psykologer
• Utredningar och behandling i öppenvård • Jourfamiljer • Ensamkommande
barn för Lomma, Kristianstad, Kävlinge, Svedala och Eslöv • BBIC-samordning
 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig