Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  Läkare till VoB Kristianstad
2010-06-14
  Logo  
         
 
 
 

VoB kan nu erbjuda läkartjänster till kommunerna

Vi har knutit till oss Torgny Ferander som är specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri och Stefan Kling som är barnläkare.

Läkarna arbetar dels på uppdrag från kommunernas socialtjänst, dels arbetar de internt inom VoB Syds olika verksamheter för att där tillföra sin kompetens.


Torgny Ferander

Torgny Ferander är leg. läkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Han arbetar med barnpsykiatrins kärnområden som psykoser, depressioner, ångesttillstånd och tvångstillstånd, ätstörningar och traumatisering.
Inom detta område faller också sådant som autismspektrumstörningar, uppmärksamhetsstörningar och delar av utredningen när det gäller inlärningssvårigheter.
I det barn- och ungdomspsykiatriska arbetet är samarbete med psykologer och kuratorer viktigt för att kunna ha en förståelse för barnets/ungdomens problem som behöver belysas från flera olika håll.
Torgny gör barnpsykiatriska bedömningar och samverkar med psykologerna i VoB Plus.


Stefan Kling

Stefan Kling är leg. läkare och specialist i pediatrik.
På uppdrag från Socialtjänsten utförs både primära och sekundära hälsoundersökningar enligt BBIC. Detta är en tjänst som många kommuner har svårt att få från Regionen/landstinget så det är särskilt glädjande att VoB kan erbjuda detta enkelt och till ett lågt pris om 1500 kronor.
Stefan gör barnmedicinska specialistbedömningar i samverkan med psykologer och barnpsykiater i VoB.
Vidare gör han hälsoundersökningar med bedömning av kroppslig hälsa och utveckling samt planering av hälsovårdande insatser.
Båda läkarna undersöker om det finns kroppsliga orsaker till olika psykiska tillstånd. Läkarna är tillgängliga för telefonkonsultationer och arbetar utifrån remiss i såväl externa som interna uppdrag.

Ladda hem remissen från VoBs hemsida


Med vänliga hälsningar
Torgny Ferander
Leg.läkare och
specialist i barnpsykiatri
Tel: 0706-97 17 67
torgny.ferander@vob.se
 
Stefan Kling
Leg. läkare och
specialist i pediatrik
Tel: 0734-25 88 81
stefan.kling@vob.se
 
 
     
 

Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Verksamheter:Familjehuset i Alvesta • Familjehuset Lillängen- Luzern
• Högelid i Alvesta • Sönnarslövsgården • Familjehemsresurs och Psykologer
• Utredningar och behandling i öppenvård • Jourfamiljer • Ensamkommande
barn för Lomma, Kristianstad, Kävlinge, Svedala och Eslöv • BBIC-samordning
 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig