Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  Jourfamiljehem Kristianstad
2010-11-30
  Logo  
         
 
 
 

VoB har nu lediga platser i jourfamiljehem. Jourfamiljerna är erfarna och utredda av VoBs Familjehemsresurs.

Målgruppen är:
- barn och ungdomar 0 - 18 år
- syskonplaceringar
- mamma/barn placeringar
- placeringar som kräver skydd

En jourhemsplacering beräknas pågå upp till fyra månader eller enligt överenskommelse.

Jourfamiljerna får kontinuerligt stöd och handledning genom VoBs Familjehemsresurs.

Placering i jourfamiljehem är ibland ett fullgott alternativ till institutionsplacering.

Kostnad: 1 500 kr/dygn.

Kontakta mig för mer information och placering.
Med vänliga hälsningar
Roland Hall
Koordinator/Familjehemskonsulent
Tel: 070-66 33 732, 044-10 36 81
roland.hall@vob.se
 
Med vänliga hälsningar
Maher Akob
Integrationspedagog/konsulent
Tel: 044-10 36 80, 0708-12 05 08
maher.akob@vob.se
 
 
     
 

Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Verksamheter:Familjehuset i Alvesta • Familjehuset Lillängen- Luzern
• Högelid i Alvesta • Sönnarslövsgården • Familjehemsresurs och Psykologer
• Utredningar och behandling i öppenvård • Jourfamiljer • Ensamkommande
barn för Lomma, Kristianstad, Kävlinge, Svedala och Eslöv • BBIC-samordning
 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig