Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  God Jul önskar VoB Kristianstad
2010-12-20
  Logo  
         
 
 
 
God Jul

Tack för allt förtroende socialtjänsten visat oss under 2010!

Vi har haft långt över hundra barn, ungdomar och vuxna som bott hos oss under året och till det kommer ungdomarna som flyttat vidare till en anvisningskommun från VoBs transitboende i Lomma. I dagsläget är det 90. Därutöver har vi gjort ungefär 40 utredningar av familjehem och haft fullt i vårt jourfamiljehem (lediga platser från januari!), över 40 läkarundersökningar enligt BBIC, handlett en mängd olika arbetsgrupper i kommunerna, samordnat och utbildat i BBIC, utrett barnavårdsärenden och gjort psykologutredningar i öppenvård. I februari får Du fylligare statistik och kvalitetsresultat.


illustration

VoB ägs av kommunerna i Kronoberg och Skåne och vår ambition är att VoB ska vara förstahandsvalet för dessa när socialtjänsten behöver externa tjänster. Vi är glada över att allt fler kommuner kontaktar oss när det dyker upp nya eller oväntade problem inom det sociala området. Förutom all kompetens som finns på VoBs institutioner, har vi ofta möjlighet att skapa ett projekt som kan lösa uppgiften med hjälp av VoB Plus. Vi är också en part att diskutera med som ett alternativ till att bygga upp egna verksamheter tex för ensamkommande flyktingbarn. Vi är experter på att starta och driva HVB och gör det ibland mer kostnadseffektivt än kommunerna själva.

Så tack för i år och en God Jul och ett Gott Nytt År önskar hela VoB!



Genom Rolf Beckman, VD
Rolf Beckman
VD
Tel: 0708 - 71 57 51,
044 - 10 36 86, 0470 - 77 85 23
rolf.beckman@vob.se
 
 
     
 

Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Verksamheter:Familjehuset i Alvesta • Familjehuset Lillängen- Luzern
• Högelid i Alvesta • Sönnarslövsgården • Familjehemsresurs och Psykologer
• Utredningar och behandling i öppenvård • Jourfamiljer • Ensamkommande
barn för Lomma, Kristianstad, Kävlinge, Svedala och Eslöv • BBIC-samordning
 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig