Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  VoB Plus Kristianstad
2011-04-07
  Logo  
         
 
 
 
VoB plus personal

De flesta känner till att VoB har ett utbud av platser vid olika institutioner i Skåne och Kronoberg. Det är också VoBs viktigaste ansvar att kunna erbjuda högkvalitativa vårdplatser när insatser på hemmaplan inte räcker till eller är möjliga.

2010 innebar något av ett genombrott för de olika tjänster som VoB har på konsultbasis och som vi samlat under namnet VoB Plus. Namnet är valt för att visa att VoB är mer än det man kanske vanligtvis förknippar med VoB. VoB Plus är f.n. Psykologgruppen, Familjehemsresursen, läkarna, olika insatser kring införandet av BBIC och en bred utbildningsverksamhet.

I det här nyhetsmejlet presenterar vi psykologgruppen och läkarna.
Psykologgruppen

Gruppen bildades i april 2010 och består av tre legitimerade psykologer. Under resten av året hann gruppen genomföra 67 psykologutredningar, 35 handledningsuppdrag och dessutom utbilda i Komet och Esterbedömningar.

Psykologgruppen gör utredningar, psykologbehandling, handledning och konsultationer.
VoBs läkare

Under 2010 började Torgny Ferander som är specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri och Stefan Kling som är barnläkare att arbeta för VoB.

Under året gjorde läkarna på uppdrag från Socialtjänsten 58 st hälsoundersökningar enligt BBIC. VoB vill stödja införandet av BBIC genom att göra det enkelt för kommunerna att få tillgång till läkare som kan göra hälsoundersökningar enligt BBIC. När (och om) landstingen kan göra detta, är det möjligt att VoB inte behöver tillhandahålla denna tjänsten längre.

VoB är i vilket fall genom detta den enskilda organisation i landet som har den största erfarenheten av detta och vi utvecklar nu BBIC-läkarbedömning i samverkan med Socialstyrelsen med sikte på ett nationellt dokument som ska kunna användas inom bland annat primärvården.

Läkarna arbetar utifrån remiss. Hämta remissen på vob.se/lakare.php
Läkarna är tillgängliga för telefonkonsultationer.
 
     
 

Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Verksamheter:Familjehuset i Alvesta • Familjehuset Lillängen- Luzern
• Högelid i Alvesta • Sönnarslövsgården • Familjehemsresurs och Psykologer
• Utredningar och behandling i öppenvård • Jourfamiljer • Ensamkommande
barn för Lomma, Kristianstad, Kävlinge, Svedala och Eslöv • BBIC-samordning
 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig