Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  VoB Plus Kristianstad
2011-04-11
  Logo  
         
 
 
 
VoB plus personal

De flesta känner till att VoB har ett utbud av platser vid olika institutioner i Skåne och Kronoberg. Det är också VoBs viktigaste ansvar att kunna erbjuda högkvalitativa vårdplatser när insatser på hemmaplan inte räcker till eller är möjliga.

2010 innebar något av ett genombrott för de olika tjänster som VoB har på konsultbasis och som vi samlat under namnet VoB Plus. Namnet är valt för att visa att VoB är mer än det man kanske vanligtvis förknippar med VoB. VoB Plus är f.n. Psykologgruppen, Familjehemsresursen, läkarna, olika insatser kring införandet av BBIC och en bred utbildningsverksamhet.

Häromdagen presenterade vi psykologgruppen och läkarna. Nu har turen kommit till de andra delarna av VoB Plus.
Familjehemsresursen

Två jourfamiljehem med fyra platser kontrakterades under 2010 till VoB. Fler jourfamiljehem startas under 2011. 23 familjer utreddes som familjehem och 24 familjehem förmedlades till kommunerna som ledde till placering av barn. Därutöver genomförde man 9 utredningar enligt Sol § 11 och 7 handledningsuppdrag.

Ta kontakt med familjehemskonsulenterna direkt.
BBIC

Under 2010 fortsatte implementeringen av BBIC genom samordning i BBIC-nätverken i Skåne och Kronobergs län och i ett nära samarbete med Socialstyrelsen. BBIC-nätverken fyller en viktig funktion för att sprida information och möjliggör ett kollegialt utbyte mellan kommuner. Några kommuner har erhållit ordinarie licens för BBIC och ett stort antal står inför att ansöka. Utbildningar i BBIC samt konsultationer med koppling till BBIC har genomförts i flera kommuner i Skåne och Kronobergs län. BBIC-ansvariga och BBIC-utbildare är angelägna om att nätverken lever vidare för att utveckla och säkra arbetet i BBIC och i den sociala barnavården.
Utbildning

Under 2010 startade VoB sin största utbildningsinsats någonsin. Vid sju olika tillfällen från november 2010 till mars 2011, föreläste några av landets mest uppmärksammade forskare och praktiker om modern social forskning och hur man kan sätta den i relation till BBIC och den praktiska verkligheten. Intresset för utbildningen var stort och 120 personer från 20 kommuner deltog.
 
     
 

Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Verksamheter:Familjehuset i Alvesta • Familjehuset Lillängen- Luzern
• Högelid i Alvesta • Sönnarslövsgården • Familjehemsresurs och Psykologer
• Utredningar och behandling i öppenvård • Jourfamiljer • Ensamkommande
barn för Lomma, Kristianstad, Kävlinge, Svedala och Eslöv • BBIC-samordning
 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig