Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  BBIC i VoB Kristianstad
2011-10-25
  Logo  
         
 
 
 

Förtroendefulla möten om BBIC

VoB har en lång erfarenhet av att arbeta med BBIC. Redan från bolagets början 2004 fanns BBIC med som en grund för våra utredningsutlåtanden till socialtjänsten. Sedan 2007 har VoB ansvarat för samordning av BBIC arbetet i Skåne och Kronoberg och VoBs personal utbildar både kommuner och andra HvB-hem i BBIC. Sedan 2010 har vi genom våra läkare tagit ett ansvar för att hälsoundersökningar kunnat ske enligt BBIC i väntan på att landstingen ska kunna organisera detta själva.

Förhållningssättet och metodiken i BBIC gör att vi känner oss tryggare med att se hela barnet. Men frågan är: Leder utredningar som görs enligt BBIC till bättre insatser för barnet? Eller finns det en risk att BBIC kan upplevas som kejsarens nya kläder? Hur påverkar BBIC läsbarheten och därmed förståelsen för barnets situation? För VoB är det också angeläget att få diskutera vad socialtjänsten tycker om VoBs utlåtanden och vad man tycker är viktigast i dessa.

VoB planerar att under våren skapa möten kring detta med våra ägare och vi återkommer snart med en inbjudan.


Vanvårdsutredningen/Upprättelseutredningen

BBIC i VoB

Slutligen frågar vi oss med anledning av regeringens beslut om ursäkt och ersättning till de som utsatts för vanvård i familjehem och på institutioner hur man tänker kring de barn som inte omhändertogs?

Alla barn där vuxenvärlden blundat. Där föräldrar och andra vuxna kunde fortsätta att misshandla, förgripa sig på och svika barnen utan att samhället satte stopp? Vilken kompensation har man tänkt sig till barn som i vuxen ålder berättat om hur de utsatts i hemmet och där rättsväsendet i motsats till de professionella från kommun och HvB, tyckt att föräldrarna ska ha "en chans till"?
Med vänliga hälsningar
Rolf Beckman
VD
Tel: 0708 - 71 57 51,
044 - 10 36 86, 0470 - 77 85 23
rolf.beckman@vob.se
 
Kerstin Steneudde
BBIC-samordnare
Tel: 044-10 36 83, 0708-38 08 81

kerstin.steneudde@vob.se
 
 
     
 

Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Verksamheter:Familjehuset i Alvesta • Familjehuset Lillängen- Luzern
• Högelid i Alvesta • Sönnarslövsgården • Familjehemsresurs och Psykologer
• Utredningar och behandling i öppenvård • Jourfamiljer • Ensamkommande
barn för Lomma, Kristianstad, Kävlinge, Svedala och Eslöv • BBIC-samordning
 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig