Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  Tillbakablick på 2011
och Öppet hus
Kristianstad
2012-04-25
  Logo  
         
 
 
 

Året som gick

Vi är redan långt inne i 2012, men vi vill ändå berätta lite om hur det gick för VoB 2011.

Akut och utredningsinstitutionerna, dvs Familjehuset i Alvesta, Högelid, Lillängen och Luzern, slutförde 104 ärenden, de allra flesta (67%) sk utredningsuppdrag.

Kommunernas socialtjänst utvärderar om VoB utfört sina uppdrag enligt överenskommelse.
93% anser att så är fallet och svarsfrekvensen är hela 83% så vi tycker att vi att vi kan vara glada och stolta över att vi håller rätt kvalitet i arbetet.

Statistik och utförlig kvalitetsredovisning finns på vob.se.

Förbättrad bonus


2011 var också ett bra år ekonomiskt med stor efterfrågan och god beläggning i verksamheterna. Intäkterna blev 102 miljoner med en vinst efter skatt på 4,5.
Intäkterna från VoBs Integrationsboenden utgjorde 22%.

VoBs ägare; kommunerna i Skåne och Kronoberg, har inget vinstkrav på bolaget utan vinster ska på olika sätt återföras till kommunerna och investeras i en förbättrad kvalitet.

2011 började VoB ha ett ”bonussystem” där de kommuner som använder VoBs akut- och utredningsinstitutioner samt Sönnarslövsgården (verksamhet för vuxna med substitutionsbehandling) över en viss nivå, får rabatt.
2011 låg gränsen för att få den 5% - rabatten på 2 miljoner. 2012 sänks den till 1,5.

Du kan beställa VoBs årsredovisning här…..


Familjehuset Lillängen och Luzern i Hörby
Välkommen till öppet hus!

Lillängen och Luzern är numera samlokaliserade till gemensamma lokaler i Hörby. Under den gångna vintern har en omfattande renovering skett med ett mycket lyckat resultat. Lillängen och Luzern har nu rejäla lokaler med stor möjlighet till flexibilitet och särskilda utrymmen som underlättar utredningsarbete och samverkan med socialtjänsten. Utemiljön är bra för barnens fysiska utveckling och har goda möjligheter till lek för barnens fysiska utveckling.

Öppet hus Familjehuset Lillängen – Luzern


För dig som vill sen den nya verksamheten i Hörby har vi öppet hus
fredagen den 1 juni mellan klockan 13.00 - 15.00.
Adressen är Råbygatan 41 C i Hörby

Mejla att du kommer till verksamhetschefen Sara Theorin.
Välkomna!

Med vänliga hälsningar
Rolf Beckman
VD
Tel: 0708 - 71 57 51,
044 - 10 36 86, 0470 - 77 85 23
rolf.beckman@vob.se
 
Sara Theorin
Verksamhetschef Familjehuset
Lillängen – Luzern
Tel: 0415 - 38 63 01
sara.theorin@vob.se
 
 
     
 

Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Verksamheter:Familjehuset i Alvesta • Familjehuset Lillängen- Luzern
• Högelid i Alvesta • Sönnarslövsgården • Familjehemsresurs och Psykologer
• Utredningar och behandling i öppenvård • Jourfamiljer • Ensamkommande
barn för Lomma, Kristianstad, Kävlinge, Svedala och Eslöv • BBIC-samordning
 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig