Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  Familjehemsresursen Kristianstad
2012-05-11
  Logo  
         
 
 
 
Familjehemsresursen


Familjehem • Kontrakterade familjehem • Jourhem
Skyddat boende i familjehem/jourhem

Familjehemsresursen rekryterar, utreder, förmedlar, utbildar och handleder familjehem, kontrakterade familjehem och jourhem. Skyddat boende i familjehem/jourhem erbjuds.

Familjehemsresursen tillhandahåller olika former av familjehemsvård och utgör en länk i VoBs vårdkedja: hvb, familjehem och jourhem. VoB erbjuder tilläggstjänster såsom psykologutredning, riskbedömning, handledning m.m.

De kontrakterade familjehemmen har lång erfarenhet av familjehemsvård och får kontinuerlig kompetensutveckling och handledning.

Jourhemmen har lång erfarenhet av familjehemsvård och som jourhem. Minst en vuxen finns hemma på heltid. Jourhemmen är kontrakterade och får kontinuerlig kompetens-utveckling och handledning.

Familjehemsresursens broschyr i PDF format kan du ladda hem gratis från den här länken:

Familjehemsresursen.pdf (1,2MB)
Direktlänk: http://vob.se/dokument/broschyr-familjehemsresursen.pdf

Vill du veta mer eller boka plats i jourhem, kontakta familjehemskonsulent Tomas Theorin. Frågor gällande familjehem kan du kontakta Marita Flood eller Tomas Theorin.

Med vänliga hälsningar
Tomas Theorin
Familjehemskonsulent
Tel: 044-10 36 81,
0733-11 39 02
tomas.theorin@vob.se
 
 
Marita Flood
Familjehemskonsulent
Tel: 044-10 36 82,
0705-13 32 61
marita.flood@vob.se
 
 
     
 

Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Verksamheter: Familjehuset i Alvesta • Familjehuset Lillängen- Luzern
• Högelid i Alvesta • Sönnarslövsgården • Familjehemsresurs och Psykologer
• Utredningar och behandling i öppenvård • Jourfamiljer • Ensamkommande
barn för Lomma, Kristianstad, Kävlinge, Svedala och Eslöv • BBIC-samordning
 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig