Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  Ny VD till VoB Syd  
Kristianstad - 2012-06-29
  Logo  
         
 
 
  Det är nu klart att Niels Elvhammar blir ny VD i VoB.

Niels är sedan 10 år vice VD/Verksamhetsområdeschef i Gryning. Som vice VD har han ett övergripande ansvar för bolagets löpande drift, utveckling, ekonomi, personal och administration. Niels tillträder som VD i VoB den 15 augusti.

Jag slutar min tjänst den 30 juni och vill tacka för utvecklande och framgångsrikt samarbete under de fem år jag haft förmånen att leda VoB.
VoBs personalchef Camilla Svalklev är tf VD i avvaktan på att Niels tillträder.

Jag är övertygad om att VoB under Niels ledning kommer att fortsätta vara det själklara valet när fr.a. ägarkommunerna har behov av högkvalitativa, externa tjänster.

Ha en skön sommar!VD
Rolf Beckman

0708 - 71 57 51
044 - 10 36 86
0470 - 77 85 23
rolf.beckman@vob.se

 
 
     
 

Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Verksamheter: Familjehuset i Alvesta • Familjehuset Lillängen- Luzern
• Högelid i Alvesta • Sönnarslövsgården • Familjehemsresurs och Psykologer
• Utredningar och behandling i öppenvård • Jourfamiljer • Ensamkommande
barn för Lomma, Kristianstad, Kävlinge, Svedala och Eslöv • BBIC-samordning
 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig