Amra Kursumovic

Integrationshandledare

Amra är utbildad socionom och har ända sedan hon gjorde sin praktik i Uganda velat arbeta med ungdomar. Nu i efterhand inser Amra att praktikplatsen inte enbart väckte hennes intresse för målgruppen, utan lärde även henne att det inte alltid är lätt att bo i ett annat land med en annan kultur. En lärdom som Amra har nytta av på den nuvarande arbetsplatsen, där hon arbetar som integrationshandledare på Kastanjen i Eslöv.

E-post kastanjen@vob.se