Anna Öhlund

Anna Öhlund är utbildad socionom och har större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat inom området barn och familj. Hon har bla arbetat med myndighetsutövning inom socialtjänsten, samordnare för ensamkommande barn och enhetschef. Innan hon började utbilda i TMO för Rädda Barnen arbetade hon på Kommunförbundet Skåne där hon hade ett regionalt uppdrag att samordna, utbilda och stödja de skånska kommunerna i BBIC (Barns behov i centrum).

E-post