Carin Walles

Bitr. verksamhetschef

Carin är biträdande verksamhetschef på Familjehuset i Hörby. Hon är socionom och har tjugo års yrkeserfarenhet, främst inom barn- och familjearbete. Under sju år bodde hon i USA och arbetade där med familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar, samt med tonårsföräldrar.

E-post carin.walles@vob.se