Caroline Salomonsson

Utredare/behandlare

Caroline Salomonsson arbetar som familjeutredare/behandlare på Familjehuset i Hörby. Hon är utbildad socionom med vidareutbildning i spädbarnspsykologi.

Telefon 0415-38 63 00 E-post familj.2@vob.se