Charlotta Andersson

Integrationshandledare

Charlotta har studerat Internationell Migration och Etniska Relationer på Malmö Högskola och arbetar idag på Integrationsboendet Lundgården i Eslöv.

Telefon 0707 95 25 15 E-post lundgarden@vob.se