Elin Lundqvist

Beteendevetare

Elin är beteendevetare och snart färdig med steg 1 utbildningen i kognitiv beteendeterapi. Hon arbetar som behandlingssamordnare på Familjehuset i Alvesta.

E-post elin.lundqvist@vob.se