Eva-Marie Håkansson

Socionomstudent

Eva-Marie Håkansson är socionomstudent från Lunds universitet och gör sin verksamhetsförlagda utbildning på Familjehuset i Hörby under höstterminen 2014.

Telefon 0415-386300 E-post familj.1@vob.se