Hanna Ljungberg

Huvudskyddsombud Akademikerförbundet SSR Malmö stad

Hanna är socionom med mångårig erfarenhet av arbete med hemlöshet- och boendefrågor, ekonomiskt bistånd och familjehemsvård. Sedan några år tillbaka arbetar Hanna heltid som facklig representant och huvudskyddsombud för Akademikerförbundet SSR i Malmö stad.

E-post hanna.ljungberg@malmo.se