Linnie Ingvarsson

Beteendevetare

Linnie är utbildad beteendevetare genom Linnéuniversitetet i Växjö och Högskolan i Kristianstad. Efter 6 års utbildning började Linnie år 2012 arbeta som utredare på Högelid. Linnie har nu valt att fortsätta sin yrkesmässiga bana inom andra områden, men med sitt intresse för beteendevetenskap och skrivande har hon valt att axla rollen som gästskribent på VoB:s blogg.

E-post linnano@hotmail.com