Max Hedberg

Utredare/behandlare

Max Hedberg är en utbildad socionom som sedan 1,5 år tillbaka arbetar som utredare/behandlare på Högelids Ungdomsenhet i Alvesta.

Telefon 0472-10510 E-post max.hedberg@vob.se