Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

Hej!

I årets första nyhetsbrev bjuder VoB åter in in till en kostnadsfri föreläsning. Vidare informerar vi om olika aktuella frågor, bl.a. pågående verksamhetsutveckling och förändringar inom VoB:s utvecklingsavdelning.

Jag ser fram emot ett nytt spännande verksamhetsår!

Niels Elvhammar

Niels Elvhammar

VD
0700 - 91 39 33 · niels.elvhammar@vob.se

Anders Broberg

Temadag med Anders Broberg

VoB bjuder in till en föreläsning under rubriken ”Se till mig som liten är - Om betydelsen av att knyta an och stödja barnets tidiga utveckling”. Anders Broberg är leg psykolog, leg psykoterapeut och professor i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet. Han har, tillsammans med olika medarbetare, skrivit ett antal läroböcker om barnpsykologi och anknytningsteori.

Föreläsningen berör olika teman kring anknytningens betydelse, bl.a. att förstå människan som biologisk varelse, hjärnans utveckling under de första levnadsåren, omvårdnadens betydelse och att lära sig knyta an. Föreläsningen är kostnadsfri och hålls den 13 april kl 09.00-16.00 i Malmö, Sankt Gertrud Konferens.

Anmälan: Senast den 30 mars. Du anmäler dig via hemsidan där du även hittar mer information om dagen.

Nya verksamheter

VoB kommer under våren att starta ytterligare integrationsboenden i samarbete med flera ägarkommuner. Nya boenden öppnar i Svedala, Kristianstad och Eslöv. I Kävlinge sker samtidigt en större utökning av det befintliga boendet, Pilgården. Vidare finns planer på att till sommaren starta ett boende på uppdrag av två ägarkommuner, vilka i detta sammanhang blir nya samarbetspartners. Som nämnts i tidigare nyhetsbrev kommer VoB i april på uppdrag av Kristianstad kommun öppna ett nytt behandlingshem, Vittskövlegården, för ungdomar. Jag vill också påminna om att VoB Plus, där idag psykolog- och familjehemsresursen ingår, utökat sitt utbud med kvalificerade öppenvårdsinsatser och särskilt förstärkt familjehemsvård.

VoB:s utvecklingsavdelning

VoB:s utvecklingschef Kerstin Steneudde går i pension i månadsskiftet mars-april 2016. Kerstin har under sina 15 år i VoB innehaft olika uppdrag, bl. a. som koordinator och BBIC-samordnare, innan hon tillträdde som utvecklingschef 2012. Kerstin har alltid haft en nyckelroll i bolaget och varit en mycket uppskattad person, både bland uppdragsgivare och inom VoB. Vi önskar Kerstin all lycka när hon nu går in i en ny spännande fas i livet!

Ny utvecklingschef blir Jennie Börjhagen som sedan ett par år tillbaka i sin roll som verksamhetsutvecklare i VoB, samarbetat nära med Kerstin Steneudde. Rekrytering av ersättare till tjänsten som verksamhetsutvecklare pågår.

Kontakta gärna Jennie Börjhagen om du har frågor om eller vill diskutera planer och tankar om olika utvecklingsprojekt.

Jennie Börjhagen

Jennie Börjhagen

0728 - 42 98 03 · jennie.borjhagen@vob.se

Nya tjänster i VoB

Vill du vara med på vår spännande resa? I samband med att vi utvecklar nya verksamheter har VoB behov av att rekrytera fler medarbetare. Håll utkik på hemsidans lediga tjänster.