Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

VoB:s verksamhet Familjehuset i Hörby bjuder in till kostnadsfri temadag 13 april.

”Se till mig som liten är – Om betydelsen av att knyta an och stödja barnets tidiga utveckling”. Föreläsare Anders Broberg är leg psykolog, leg psykoterapeut och professor i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet. Han har, tillsammans med olika medarbetare, skrivit ett antal läroböcker om barnpsykologi och anknytningsteori.

Anmälan: Senast den 30 mars. Du anmäler dig via hemsidan där du även hittar mer information om dagen.

http://vob.se/temadag/

 
Jennie Börjhagen

Jennie Börjhagen

0728 - 42 98 03 · jennie.borjhagen@vob.se