Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

Hej!

Tiden fortsätter att rusa iväg. Plötsligt har vi sommar igen, vilken hittills har varit fantastisk med mycket sol och värme! Utöver att informera om en del aktuella frågor inom VoB nämner jag i detta nyhetsbrev lite om årsredovisningen för 2015.

Jag önskar er en fortsatt riktigt skön och trevlig sommar!

Niels Elvhammar

Niels Elvhammar

VD
0700 - 91 39 33 · niels.elvhammar@vob.se

Anders Broberg

Temadagen med Anders Broberg

Den 13 april arrangerade VoB och Familjehuset i Hörby en föreläsning med Anders Broberg. Temat för dagen var ”Se till mig som liten är – Om betydelsen av att knyta an och stödja barnets tidiga utveckling”. Föreläsningen, som hölls i en fullsatt sal på Sankt Gertrud i Malmö, var mycket intressant och uppskattad av deltagarna. Håll utkik efter VoB:s nästa kostnadsfria föreläsning som kommer att hållas under hösten.

Läs mer på VoB:s blogg om Anders Brobergs föreläsning och om hur Familjehuset i Hörby använder anknytningsteorin i sitt arbete med barnfamiljer.

Nya verksamheter

VoB har under våren 2016 att startat tre nya integrationsboenden i samarbete med ägarkommunerna Svedala, Kristianstad och Eslöv. Vidare har det nya behandlingshemmet för ungdomar, Vittskövlegården, startat. I första hand är det Kristianstad kommun som har tillgång till behandlingshemmets platser men kommunen har i viss mån möjlighet att överlåta platser till andra ägarkommuner.

Ny verksamhetsutvecklare i VoB

I maj tillträdde Annika Weitner som verksamhetsutvecklare. Annika kommer närmast från Kommunförbundet Skåne där hon haft rollen som BBIC-samordnare. Dessförinnan har hon bl.a. under flera år arbetat som socialsekreterare och teamledare inom socialförvaltningen i Trelleborg samt som projektledare och utbildare i Journal digital. Tillsättningen av tjänsten innebär att VoB:s utvecklingsavdelning utökas till två heltidstjänster. Syftet är att VoB skall bli ännu bättre på att fånga upp socialtjänstens behov och att verksamheternas utbud, metodik och kvalité skall utvecklas i enlighet med dessa.

Kontakta gärna VoB:s utvecklingsavdelning om du har frågor eller vill diskutera planer och tankar om olika utvecklingsprojekt.

Jennie Börjhagen

Jennie Börjhagen

Utvecklingschef
0728 - 42 98 03 · jennie.borjhagen@vob.se

Annika Weitner

Annika Weitner

Verksamhetsutvecklare
0707 - 53 97 52 · annika.weitner@vob.se

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015

2015 var ett mycket intensivt verksamhetsår där bolaget genomförde ett omfattande utvecklingsarbete. Precis som i kommunerna dominerade arbetet med mottagandet av flyktingar. I samarbete med ägarkommunerna tillskapade VoB ett stort antal nya boenden för ensamkommande ungdomar och barn. Det är glädjande att kunna konstatera att trots att detta ställt stora krav på organisationens flexibilitet så har VoB kunnat fortsätta att utveckla verksamheternas innehåll och kvalitet.

Vi behöver bli fler!

Behovet av VoB:s tjänster ökar och i samband med att vi utvecklar verksamheten söker vi efter fler personer som vill göra skillnad. Se hemsidans lediga tjänster.