Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

Hej!

Nyhetsbrevet handlar denna gång om VoB:s förändringsarbete inom verksamheterna för ensamkommande flyktingungdomar, en ny spännande tjänst till bolagsledningen och om VoB på sociala medier.

Jag ser fram emot en höst med mycket utvecklingsarbete tillsammans med er!

Niels Elvhammar

Niels Elvhammar

VD
0700 - 91 39 33 · niels.elvhammar@vob.se

Anders Broberg

En organisation i ständig förändring och utveckling

Alla som verkar inom socialtjänstens område har under det senaste året fått uppleva exceptionellt snabba förändringar. Den kraftiga ökningen av mottagandet av flyktingar under 2015 innebar att mycket av arbetet i såväl kommuner som utförarorganisationer, inriktades på att tillskapa nya boendelösningar.

Nu ser som bekant situationen helt annorlunda ut. Antalet nyanlända är få och behovet av boendeplatser minskar successivt. I VoB:s uppdrag ingår att följa ägarkommunernas behov och så långt det är möjligt anpassa verksamheten därefter. Vi för nu diskussioner med våra uppdragsgivare om att omstrukturera våra boenden till en delvis annan inriktning. Det kan i några fall handla om övergång till den nya boendeformen, stödboende men framförallt vill vi satsa på att möta kommunernas behov av kvalificerade insatser.

VoB planerar därför att på något eller några års sikt ställa om ett antal boenden till behandlingshem och kvalificerade integrationsboenden, som riktar sig till unga som har mer omfattande behov av behandling och stöd. Omställningen kommer att kräva mycket arbete men ger också möjlighet för bolaget att ytterligare förstärka kärnverksamheten i enlighet med det grundläggande uppdraget; att erbjuda tjänster och insatser av hög kvalité.

Årsredovisning 2015

Ledningsstrateg – ny tjänst inom VoB:s ledningsstab

Som ett led i att skapa goda förutsättningar för ett genomförande av det framtida utvecklingsarbetet tillsätter vi nu en helt ny tjänst inom VoB. Ledningsstrategen är direkt underställd VD och ingår i bolagets ledning och har VoB:s kontor i Malmö som arbetsplats. Det övergripande uppdraget är att i samarbete med VD och utvecklingschef planera, samordna och leda bolagets utvecklings- och förändringsprocesser.

Tycker du att detta låter intressant och spännande?

VoB på sociala medier

Följ oss på Facebook och LinkedIn för att inte missa när vi bjuder in till kostnadsfria föreläsningar, söker ny personal, presenterar nyheter eller lägger upp ett nytt inlägg på vår blogg.