Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

Hej!

Nu kan vi snart lägga ytterligare ett mycket innehållsrikt och spännande verksamhetsår bakom oss. VoB fortsätter att utvecklas både när det gäller verksamhetens omfattning och innehåll. I detta nyhetsbrev berättar vi bl.a. om det pågående arbetet med nya BBIC, metodutveckling och resultatuppföljning samt ett erbjudande från VoB Plus.

Tack för ett mycket gott samarbete under 2016!

God Jul och Gott nytt år!

Niels Elvhammar

Niels Elvhammar

VD
0700 - 91 39 33 · niels.elvhammar@vob.se

Nya BBIC – metodstöd som höjer kvalitén

VoB har under flera år medverkat i arbetet med att utveckla och implementera BBIC (Barnets behov i centrum) inom ägarkommunerna. Numera är det vår verksamhetsutvecklare Annika Weitner som har uppdraget som BBIC-samordnare och utbildare för VoB:s verksamheter och Kronobergs kommuner. För närvarande pågår arbetet med att implementera Socialstyrelsens reviderade version av BBIC, vilket innebär att såväl socialtjänsten som VoB:s verksamheter får förutsättningar att ytterligare höja kvalitén i utredningsarbetet och i insatserna för familjer, barn och unga.

Jenny Tapper

Hur vet vi att VoB gör skillnad?

VoB har under många år följt upp alla ärenden via kundenkäter till socialtjänsten. Under 2016 har vi tagit fram en enkät för att även mäta klienterna upplevelse av insatserna. Nu tar vi ytterligare ett steg och satsar på metoden STRUKTUR. Genom att införa STRUKTUR-modellen på flera av våra tonårsenheter kvalitetssäkrar vi personalens arbetssätt och får tillgång till beprövade utvärderingsverktyg. Via uppföljningen får vi, socialtjänsten och klienten reda på vilken effekt, vilken faktisk skillnad, som VoB:s insatser gör för den enskilde. För närvarande arbetar Vittskövlegårdens behandlingshem och Felixgårdens integrationsboende enligt STRUKTUR. VoB planerar att implementera metoden vid fler enheter framöver.

Erbjudande från VoB Plus

Inom VoB Plus erbjuder vi utöver platser i konsulentstödda familjehem, konsultativa tjänster som utförs av våra erfarna familjehemskonsulenter (socionomer) och vår legitimerade psykolog. För närvarande har våra medarbetare utrymme att ta emot ytterligare uppdrag från ägarkommunerna, exempelvis rörande familjehemsutredning, handledning och psykologutredning.

Kontakta VoB Plus:

Marita Flood

Marita Flood

Familjehemskonsulent
0705-13 32 61 · marita.flood@vob.se

Helén Hettinger

Helén Hettinger

Familjehemskonsulent
0736-20 59 82 · helen.hettinger@vob.se

Charlotte Berger-Torres

Charlotte Berger-Torres

Leg. Psykolog
070-220 77 87 · charlotte.berger-torres@vob.se