Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

Hej!

Nyhetsbrevet handlar denna gång om nya verksamheter i VoB, temadag om TMO och VoB:s familjehemsresurs.

Jag önskar er en riktigt skön och trevlig sommar!

Niels Elvhammar

Niels Elvhammar

VD
0700 - 91 39 33 · niels.elvhammar@vob.se

bild 2

Nya behandlingshem och stödboendeplatser

Inom VoB pågår för närvarande ett omfattande utvecklings- och omställningsarbete. Som kommunägt bolag följer VoB:s kommunernas föränderliga behov. Eftersom behovet av platser före asylsökande ensamkommande ungdomar sjunkit kraftigt kommer vi under de närmaste månaderna avveckla en stor del av VoB:s integrationsboenden. Samtidigt planerar vi nu för tre nya verksamheter som kommer att möta kommunernas behov av olika former av insatser för unga. Amra i Kristianstad och Trollsjön i Eslöv är två behandlingshem för tonåringar som startar under hösten 2017. Redan den 1 augusti startar vi dessutom en stödboendeverksamhet i Kristianstad med tillgång till platser i enskilda lägenheter och i mindre boenden för unga i åldern 16-21 år. Dessa tre nya verksamheter kommer att rikta sig till samtliga VoB:s ägarkommuner i Skåne och Kronoberg.

TMO – Föreläsningsdag

Den 23 maj anordnade VoB vårens andra kostnadsfria föreläsning med 350 deltagare, i första hand personer som arbetar inom socialtjänst, öppenvård och HVB. Temat för dagen var traumamedveten omsorg (TMO) med Rädda Barnens utbildare Rebecca Dahl och Anna Öhlund. Föreläsarna fokuserade bl.a. på hur vi kan öka kunskapen om och förståelsen för individer som blivit utsatta för trauma och för de symtom och beteenden de kan uppvisa. Det blev en givande dag som uppskattades mycket av deltagarna.

VoB:s Familjehemsresurs

Inom Familjehemsresursen arbetar tre erfarna familjehemskonsulenter, socionomer, som nu har möjlighet att ta emot ytterligare uppdrag. Verksamheten tar emot placeringar i konsulentstödda familjehem men erbjuder även konsultativa tjänster som familjehemsutredning, handledning och utbildning. För närvarande söker verksamheten fler familjehem.

bild 3

VoB på sociala medier

Följ oss på Facebook för att inte missa när vi bjuder in till kostnadsfria föreläsningar, söker ny personal, presenterar nyheter eller lägger upp ett nytt inlägg på vår blogg.