Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

Behov av plats i stödboende eller på behandlingshem?

VoB har startat ny stödboendeverksamhet med platser i enskilda lägenheter och i mindre boenden för unga i åldern 16 - 20 år och den 4 september öppnar Amra behandlingshem för tonåringar.

Verksamheterna är belägna i Kristianstad men tar emot placeringar från samtliga kommuner. Amras verksamhet är samorganiserad med Vittskövlegårdens behandlingshem. Läs mer på www.vob.se om respektive enhet under ”Verksamheter”.

Välkommen att kontakta oss!

Porträttbild - Jenny Tapper

Jenny Tapper

Verksamhetschef, Amra, Vittskövlegården
0736 - 22 75 62 · jenny.tapper@vob.se

Porträttbild - Rikard Jönsson


Rikard Jönsson


Verksamhetschef Stödboende i Kristianstad
0700 - 80 60 96 · rikard.jonsson@vob.se