Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

Hej!

Vi kontaktar dig för att påminna om att vi finns!

VoB Syd ägs av Kommunförbundet Skåne och Kommunalförbundet VoB Kronoberg, dvs indirekt samtliga kommuner i Skåne och Kronoberg. Man skulle med andra ord kunna säga att du är ”delägare”. Därför vill vi i så hög utsträckning som möjligt kunna möta de behov som uppstår i ditt arbete. Som kommunägt företag drivs vi helt på samhällsnyttig grund och utan vinstsyfte.

Vi skriver till dig för att erbjuda våra tjänster eftersom vi har utrymme för fler uppdrag inom Psykologresursen och Familjehemsresursen.


Psykologresursen erbjuder kvalificerade utrednings- och behandlingsinsatser för barn, ungdomar och vuxna. Vidare erbjuds handledning till personalgrupper eller individuellt samt till familjehem.
Läs mer om Psykologresursen här.

Familjehemsresursen erbjuder konsulentstödd familje- och jourhemsvård, handledning till familjehem och personalgrupper, utbildning, umgängesstöd samt utredning av familjehem.
Läs mer om Familjehemsresursen här.

Vårt arbete genomsyras av hög professionalitet, kvalitet, struktur och flexibilitet. Vår arbetsgrupp består av en legitimerad psykolog och tre socionomer, alla med mångårig erfarenhet. Välkommen att höra av dig till oss för att diskutera lösningar på era behov.

Vi finns för er!
Vänliga hälsningar

Porträttbild - Charlotte Berger-Torres

Charlotte Berger-Torres

Legitimerad Psykolog
0702 - 20 77 87 · charlotte.berger-torres@vob.se

Porträttbild - Marita Flood

Marita Flood

Familjehemskonsulent, Socionom
0705 - 13 32 61 · marita.flood@vob.se

Porträttbild - Mikaela Hedenstedt

Mikaela Hedenstedt

Familjehemskonsulent, Socionom
0704 - 84 91 57 · mikaela.hedenstedt@vob.se

Porträttbild - Helén Hettinger

Helén Hettinger

Familjehemskonsulent, Socionom
0736 - 20 59 82 · helen.hettinger@vob.se