Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

Hej!

När vi nu kan se tillbaka på verksamhetsåret 2017 kan konstateras att VoB har genomfört omfattande förändringar på mycket kort tid. Med anledning av ägarkommunernas kraftigt minskade behov av platser för ensamkommande har VoB på några få månader stängt 8 av 12 boenden för målgruppen. Samtidigt har vi startat ett nytt stödboende och ett behandlingshem för tonåringar. Vidare har vi i samarbete med er i ägarkommunerna genomfört ett planeringsarbete som innebär att VoB under 2018 kommer att öppna ytterligare ett behandlingshem, ett skyddsboende samt ett öppenvårdsteam. I nyhetsbrevet kan du läsa mer om VoB:s planer för det kommande året, där vi också nämner den kostnadsfria temadagen som kommer att hållas i maj.

VoB vill tack er alla för ett mycket gott samarbete under 2017!
God Jul och Gott nytt år!

Niels Elvhammar

Niels Elvhammar

VD
0700 - 91 39 33 · niels.elvhammar@vob.se

bild 2

Nytt behandlingshem i Eslöv

I januari 2018 öppnar Trollsjön behandlingshem för tonåringar. Verksamheten ligger i centrala Eslöv och tar emot ungdomar 15–19 år, pojkar och flickor med psykosocial problematik. Verksamhetschef för den nya verksamheten är Djylferije Kelmendi som tidigare bl.a. varit chef vid olika integrationsboenden inom VoB.

Läs mer om Trollsjön på VoB:s hemsida och Djylferijes blogginlägg.

Djylferije Kelmendi

Djylferije Kelmendi

0769 - 48 02 76 · djylferije.kelmendi@vob.se

Skyddsboende

I VoB:s kontakter med ägarkommunerna har det under året framkommit att det finns ett stort behov av platser i skyddsboende för våldsutsatta familjer och individer. Detta har resulterat i att VoB redan i april 2018 startar Myra skyddsboende. Verksamheten kommer att vara belägen i Kristianstad kommun men Myra vänder sig till samtliga ägarkommuner. Afrah Hussein blir chef för Myra liksom för det kommande öppenvårdsteamet, som startar under hösten. Afrah har under flera år arbetat som chef inom VoB och har sedan tidigare lång erfarenhet av socialt arbete, bl.a. som familjebehandlare i öppenvård.

Afrah Hussein

Afrah Hussein

0708 - 10 18 24 · afrah.hussein@vob.se

Temadagar – våren 2018

I samband med att Myra öppnar kommer VoB att arrangera en kostnadsfri föresläsningsdag på temat våld och skydd. Inbjudan riktar sig framförallt till socialsekreterare, samordnare och chefer i våra kommuner. Boka in den 3/5 2018 i almanackan redan nu och håll utkik efter inbjudan som kommer att skickas ut inom kort.

bild 2

Dessutom kommer Familjehuset i Hörby bjuda in till en föreläsning. Forskaren Maria Heimer berättar om studien ”Barn som rättighetsbärare eller problembärare” om barns rätt att komma till tals under utrednings- och insatsprocessen och Familjehuset beskriver hur de arbetar med att hålla fokus på barnet och utgå ifrån barnets perspektiv i sina utredningar. Även här kommer inbjudan snart!

MI-utbildning

Avslutningsvis vill vi nämna att vi har några platser kvar till utbildningen ”Motiverande samtal i arbetet med våld i nära relationer” som VoB arrangerar den 9-10 april 2018 i Kristianstad (Naturum). Utbildare är Liria Ortiz, leg. Psykolog.

Anmälan sker via mail till bodil.eriksson@vob.se senast 15 februari.
Kostnad: 3900 kr