Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

Hej!

För drygt ett år sedan skrev jag ett blogginlägg med rubriken ”VoB i en extremt föränderlig omvärld”, där jag bl.a. konstaterade att en organisation måste ha god förmåga att ständigt anpassa sig till nya förutsättningar och behov. Sedan dess har VoB avvecklat 11 av 12 integrationsboenden samtidigt som fem nya verksamheter har öppnats. Med utgångspunkt från kommunernas behov startade VoB under föregående år ett nytt behandlingshem och ett stödboende i Kristianstad. I år har VoB startat ytterligare tre enheter; Myra – skyddat boende, Trollsjöns behandlingshem för ungdomar samt ett öppenvårdsteam. VoB:s övergripande uppdrag är att vara ett offentligägt alternativ som bedriver specialiserad vård- och behandlingsverksamhet med stor bredd och hög kvalité. Utökningen med de nya enheterna, med ett delvis nytt utbud, ligger i linje med detta uppdrag. Under 2019 kommer vi i dialog med ägarkommunerna fortsätta att undersöka hur VoB på bästa sätt kan möta socialtjänstens behov av olika former av insatser.

Tack för ett mycket gott samarbete under 2018. Vi ser fram emot en fortsättning under nästa år!

Niels Elvhammar

Niels Elvhammar

VD
0700 - 91 39 33 · niels.elvhammar@vob.se

Det nya teamet i Öppenvården

Öppenvårdsteamet – ny verksamhet i VoB

VoB:s nystartade öppenvårdsteam tar emot behandlings-, kartläggnings- och handledningsuppdrag rörande barn, ungdomar och /eller deras familjer. Teamet består av två erfarna familjebehandlare, Lena Nilsson och Gunilla Johansson, som arbetar med stor flexibilitet och tillgänglighet. Insatserna genomförs, efter lämplighetsprövning och överenskommelse med socialtjänsten, i familjernas hem, i socialtjänstens lokaler, i lägenhetsboende eller i någon av VoB:s övriga verksamheter (HVB, familjehem eller stödboende).

Lena och Gunilla har lång erfarenhet av att arbeta med uppdrag i komplicerade familjeärenden som kräver mera omfattande och intensiva insatser. Genom att involvera familj, skola, familjehem, fritid och andra viktiga nätverk ökar möjligheterna till hållbara förändringar. De har vidare särskild kompetens och erfarenhet rörande uppdrag där någon i familjen har en neuropsykiatrisk diagnos och/eller utmanande beteenden. Teamet kan ta emot uppdrag från samtliga ägarkommuner i Skåne och Kronoberg.

Lena Nilsson

0709 - 62 33 48 · lena.nilsson@vob.se

Gunilla Johansson

0707 - 71 27 68 · gunilla.johansson@vob.se