Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  Julhälsning 2012  
Kristianstad
2012-12-14
  Logo  
         
 
 
  Julkort

Undertecknad tillträdde som ny VD för VoB efter sommaren och det är glädjande att konstatera att jag kommit till ett välskött bolag med mycket kompetent och engagerad personal. Detta bekräftas också genom att socialtjänstens handläggare förmedlar att de är mycket nöjda med verksamheternas insatser.

VoB kommer fortsätta att arbeta med kvalitetsutveckling och att anpassa utbudet efter kundernas behov och önskemål.

Det kan handla om nytt utbud, exempelvis i form av öppenvård, skyddsboende, platser i utrednings- och behandlingsfamiljer. Men vi ser också att det finns möjligheter till att utöka antalet behandlingshem samt boenden för flyktingungdomar. VoB har byggt upp en unik kompetens inom området. Vi har erfarenhet och kunskap om hur man på ett effektivt sätt startar och driver HVB verksamheter.

Tack för ett gott samarbete under 2012! God Jul och Gott nytt år önskar VoB.

Niels Elvhammar
VD
niels.elvhammar@vob.se

 
     
 

Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Verksamheter: Familjehuset i Alvesta • Familjehuset Lillängen- Luzern
• Högelid i Alvesta • Sönnarslövsgården • Familjehemsresurs och Psykologer
• Utredningar och behandling i öppenvård • Jourfamiljer • Ensamkommande
barn för Lomma, Kristianstad, Kävlinge, Svedala och Eslöv • BBIC-samordning
 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig