Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  Julhälsning 2013  
Kristianstad
18 december 2013
  Logo  
         
 
 
 

Nu kan vi snart lägga ytterligare ett positivt verksamhetsår bakom oss. Kommunernas efterfrågan på de tjänster som erbjuds vid VoB:s befintliga verksamheter har under 2013 varit fortsatt hög. Lika glädjande är det att uppdragsgivarnas förtroende för VoB innebär att vi också får förfrågningar om att starta nya verksamheter. I tidigare nyhetsbrev har jag berättat att dialogen med kommunerna bl.a. lett fram till att VoB nu utökar familjehemsverksamheten, kompletterar med öppenvårdsinsatser, planerar för fler integrationsboenden samt för start av nytt utrednings- och behandlingshem för tonåringar.

När det gäller tonårsverksamheten, som geografiskt kommer att ligga i Markaryds kommun, inleder vi inom kort rekrytering av ledning och behandlingspersonal till enheten.
Läs mer på vår hemsida: Lediga tjänster

Jag ser fram emot att fortsätta utveckla bolagets verksamhet tillsammans med er.
Tack för ett mycket gott samarbete under 2013!

 
     
 Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Utrednings- och behandlingshem: Familjehuset i Alvesta, Familjehuset i Hörby, Högelids tonårsenhet, Sönnarslövsgården.

Integrationsboenden: Erlandsdal (Svedala), Husaren (Eslöv), Ananda (Kristianstad),
Pilgården (Kävlinge).

VoB Plus: Familjehem, Jourhem, Psykologresurs, Utredningskonsult,
BBIC-konsult, Öppenvård.

 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig