Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  Vårnyheter från VoB  
Kristianstad
6 maj 2014
  Logo  
         
 
 
 

Hej!

Nyhetsbrevet handlar denna gång om VoB:s blogg som nu är i full gång, förändringar vid Sönnarslövsgården, start av nytt integrationsboende och konferensdag som hålls den 3 september med anledning av att VoB fyller 10 år. Till sist nämner jag att vi har platsannonser ute avseende olika tjänster i bolaget.

Önskar er en fortsatt trevlig vår med förhoppningsvis ännu mer sol och värme!


Högt i tak på VoB:s blogg

Nu har VoB:s blogg varit i gång ett tag. Det är mycket glädjande att se att vi redan nu har ett stort antal inlägg som väckt intresse hos många besökare. Inte minst är det spännande att notera spännvidden i skribenternas texter och ämnesval. Från inlägg om metoder och arbetssätt, som exempelvis NADA, Beroende och missbruk – barnets perspektiv och röst och KBT - ett behändigt verktyg... till mer personliga betraktelser som Vårt dagliga bröd. Det är just så som vi tänkt att VoB:s blogg skall fungera - ett forum med stor bredd och högt i tak.

Hittills är det i första hand medarbetare inom VoB som skrivit inlägg. Nu hoppas vi att även du som verkar inom den kommunala socialtjänsten, som chef, medarbetare, konsult, utbildare eller politiker, vill vara med och bidra på bloggen. Vi vill gärna ta del av ditt perspektiv, dina tankar, synpunkter och reflektioner.

Bli gästskribent! Maila Kerstin Steneudde på kerstin.steneudde@vob.se eller ring på 044-10 36 83 eller 0708-38 08 81.

Nya Sönnarslövsgården

Från den 1 juli ändrar Sönnarslövsgården delvis inriktning. Behandlingshemmet som ligger i Vittskövle utanför Kristianstad, riktar sig även fortsättningsvis till vuxna missbrukare men målgruppen kommer framöver vara män i åldern 18 till ca 30 år med olika former av beroendeproblematik. Som nämnts i ett tidigare nyhetsbrev har verksamheten under senare år genomfört ett omfattande utvecklingsarbete och framarbetat kvalificerade behandlingsmetoder. Med den förändrade inriktningen avseende målgrupp kommer de arbetssätt som tagits fram att komma än mer till sin rätt och ge goda förutsättningar till positiv förändring för de personer som tas emot.

Behandlingsarbetet vid Nya Sönnarslövsgården är KBT-baserat och utgörs bl.a. av återfallspreventionsprogram och haschavvänjningsprogram. Vid behov av stressreducering erbjuds dessutom yoga, NADA öronakupunktur, taktil massage och mindfulness, enskilt eller i grupp. De boende deltar dagligen i sysselsättning som syftar till att ge färdighetsträning och skapa struktur samt meningsfullhet i vardagen.

Missbrukare som är under substitutionsbehandling kommer utgå som målgrupp vid Nya Sönnarslövsgården.  Detta är i linje med den bedömning som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gör, d.v.s. att läkemedelsassisterad behandling inte skall hanteras vid behandlingshem inom socialtjänstens område. IVO:s bedömning är att detta är ett ansvar för sjukvården.

För mer information kontakta Git Nilsson, verksamhetschef eller Therese Qvarforth behandlare och stf verksamhetschef, telefon: 044-33 10 05.

Nytt integrationsboende

Som jag berättat tidigare planerar VoB för start av fler verksamheter för ensamkommande flyktingungdomar. Det är nu klart att vi öppnar ytterligare ett boende för Kristianstad kommuns räkning. Ananda integrationsboende kommer därmed kompletteras med en ny verksamhet med motsvarande inriktning och storlek.

Sara Källgarn

Sedan mars 2014 är Sara Källgarn verksamhetschef för Ananda. Sara blir nu även ansvarig för det nya boendet. Tidigare har Sara bl.a. arbetat som integrationssamordnare i två olika kommuner. Med Sara i ledningen fortsätter det positiva utvecklingsarbetet vid verksamheten i Kristianstad.

Diskussioner om fler boenden pågår också med andra ägarkommuner. Jag vill påminna om att VoB även har möjlighet att driva verksamheter på uppdrag från flera kommuner som gemensamt använder ett och samma boende. Ni är välkomna att kontakta undertecknad för vidare information.

VoB fyller 10 år – boka in den 3 september!

VoB firar 10-årsjubileum i år. Vi uppmärksammar detta genom att den 3 september arrangera en konferensdag för tjänstemän och politiker från socialtjänsten i våra ägarkommuner samt andra samarbetspartners. Programmet är inte helt fastställt men det innehåller bl.a. intressanta och underhållande föreläsningar med teman som anknyter till socialt arbete. Personal från VoB:s verksamheter medverkar med seminarier och utställningar. Inbjudan och program kommer att skickas ut och finnas på vår hemsida innan sommaren men boka in den 3 september i kalendern redan nu.

Nya tjänster

VoB söker för närvarande personal till olika kvalificerade tjänster, bl.a. samordnare, både till Ananda i Kristianstad och till det nya behandlingshemmet i Markaryd. Gå in på VoB:s hemsida för mer information om lediga tjänster.

Gå till lediga tjänster »


VoB Syd ägs av kommunerna i Skåne och Kronobergs län. Bolaget drivs utan vinstsyfte. VoB:s verksamheter tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SOL och LVU) gällande skydd och stöd, utredning och behandling. Placering kan ske i HVB eller familjehem. VoB driver även boenden för ensamkommande flyktingungdomar. Bolaget är känt för kundfokus och kvalitetstänkande. VoB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.

 
     
 Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Utrednings- och behandlingshem: Familjehuset i Alvesta, Familjehuset i Hörby, Högelids tonårsenhet, Sönnarslövsgården.

Integrationsboenden: Erlandsdal (Svedala), Husaren (Eslöv), Ananda (Kristianstad),
Pilgården (Kävlinge).

VoB Plus: Familjehem, Jourhem, Psykologresurs, Utredningskonsult,
BBIC-konsult, Öppenvård.

 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig