Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  Höstnyheter från VoB
 
Kristianstad
23 sep 2014
  Logo  
         
 
 
 

Hej!

Nyhetsbrevet handlar denna gång om VoB:s jubileumskonferens, en kostnadsfri föreläsning som Nya Sönnarslövsgården arrangerar under hösten och om aktuell verksamhetsutveckling inom VoB.

Jag ser fram emot en höst med många spännande utvecklingsprojekt tillsammans med er!

 


VoB:s 10-årsjubileum

Jag vill rikta ett stort tack till alla som var med och bidrog till att vår konferensdag i Malmö blev en fantastiskt lyckad dag. Drygt 300 personer kom den 3 september till Sankt Gertrud för att mingla, diskutera, utbyta erfarenheter och delta i seminarier. Milad Mohammadi och Morgan Alling bjöd på inspirerande föreläsningar och responsen från åhörarna var mycket positiv.

Jag hoppas och tror att de flesta, liksom jag själv, upplevde att Milads och Morgans berättelser gav positiv energi och hopp inför framtiden i vårt gemensamma uppdrag att arbeta med utsatta barn, ungdomar och vuxna. Besök gärna vår hemsida för att ta del av foton från konferensdagen.

Om ni är intresserade av att få Morgan Allings presentationsmaterial skickat till er kan ni kontakta undertecknad via e-post.


Thomas Lundqvist förläser på Nya Sönnarslövsgården

”Unga vuxna med drogproblematik; hur ska vi arbeta med dessa under avgiftningsfasen?”

Som jag nämnt i tidigare nyhetsbrev har Sönnarslövsgården delvis ändrat inriktning. Behandlingsarbetet vid Nya Sönnarslövsgården är KBT-baserat och utgörs bl.a. av återfallspreventionsprogram och haschavvänjningsprogram. Förändringen innebär bl.a. att verksamheten har möjlighet att ta emot personer som befinner sig avgiftningsfasen.

Thomas LundqvistNya Sönnarslövsgården bjuder nu in till föreläsning. Thomas Lundqvist, psykolog och docent, Rådgivningsbyrån i Lund är en av landets främsta experter inom området. Thomas Lundqvist beskriver i sin föreläsning hur man på ett framgångsrikt sätt kan arbeta med missbruksbehandling under avgiftningsfasen.

Föreläsningen är kostnadsfri och hålls den 13 nov kl 13 – 15.30. Vi inleder med gemensam lunch kl 11.30 på Nya Sönnarslövsgården, Vittskövle. Föreläsningen hålls i den intilliggande Sockenstugan. Anmälan senast 16 oktober till jennie.borjhagen@vob.seVerksamhetsutveckling i VoB

Efterfrågan är hög på VoB:s tjänster och platser inom samtliga verksamheter som tar emot uppdrag rörande barn, familjer och ungdomar. Vi planerar därför nu för utökning inom olika områden. Framförallt gäller detta verksamheterna för ensamkommande flyktingungdomar där VoB inom kort kommer att starta flera nya boenden för olika ägarkommuners räkning. Samtidigt har diskussioner inletts med ytterligare kommuner. Ni är välkomna att kontakta undertecknad för vidare information om hur vi kan vara behjälpiga i ert mottagande.

I augusti tillträdde Jennie Börjhagen på den nyinrättade tjänsten som verksamhetsutvecklare. Syftet med utökningen är att VoB skall bli ännu bättre på att fånga upp socialtjänstens behov och att verksamheternas utbud, metodik och kvalité skall utvecklas i enlighet med dessa.

Jennie kommer närmast från Sociala resursförvaltningen i Malmös stad och dessförinnan arbetade hon under flera år vid Familjeforum i Lund. Jennie kommer i sin roll som verksamhetsutvecklare ha ett nära samarbete med utvecklingschef Kerstin Steneudde.


Lediga tjänster

VoB söker för närvarande personal till olika tjänster, bl.a. utredare/behandlare till verksamheterna i Alvesta samt integrationshandledare och samordnare till nya integrationsboenden i Skåne.

Gå in på VoB:s hemsida för mer information om lediga tjänster.

VoB:s lediga tjänsterBli gästskribent på VoB:s blogg!

Till sist vill jag påminna om vår blogg som nu varit i gång ett tag. Vi har ett relativt stort antal inlägg från VoB:s medarbetare men vi vill också gärna ta del av dina tankar, synpunkter och reflektioner. Maila Kerstin Steneudde på kerstin.steneudde@vob.se eller ring på 044-10 36 83 eller 0708-38 08 81.VoB Syd ägs av kommunerna i Skåne och Kronobergs län. Bolaget drivs utan vinstsyfte. VoB:s verksamheter tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SOL och LVU) gällande skydd och stöd, utredning och behandling. Placering kan ske i HVB eller familjehem. VoB driver även boenden för ensamkommande flyktingungdomar. Bolaget är känt för kundfokus och kvalitetstänkande. VoB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.

 
     
 Kontor: Videum Science Park, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Utrednings- och behandlingshem: Familjehuset i Alvesta, Familjehuset i Hörby, Högelids tonårsenhet, Sönnarslövsgården.

Integrationsboenden: Erlandsdal (Svedala), Husaren (Eslöv), Ananda och Akka (Kristianstad), Pilgården (Kävlinge).

VoB Plus: Familjehem, Jourhem, Psykologresurs, Utredningskonsult,
BBIC-konsult, Öppenvård.

 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig